กาแฟสวัสดี

กาแฟสวัสดี


กาแฟสวัสดี ธุรกิจกาแฟไทย มาตรฐานสากลที่เป็น “เลิศ”
• เลิศ   ด้วยคุณภาพกาแฟระดับโลก
• เลิศ   ด้วยการส่งเสริมการขายอย่างมีอาชีพ
• เลิศ   ด้วยการบริการธุรกิจครบวงจร
จำหน่ายแฟรนไชส์ในรูปแบบ Friend’s Choice หรือ ทางเลือกของเพื่อน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าแฟรนไชส์  ไม่มีค่ารอยัลตี้ ส่วนแบ่งยอดขายรายเดือนหรือรายปี และไม่มีข้อจำกัดยุ่งยากใดๆ

จำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วสด โดยปัจจุบัน เราเป็นผู้คั่วกาแฟระดับ Boutique Roaster เพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย

จำหน่ายเครื่องชงกาแฟสด แบบมืออาชีพ และอุปกรณ์ในการเปิดธุรกิจกาแฟ พร้อมรับประกันและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
การจัดอบรมในการจัดตั้งธุรกิจกาแฟ ด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจกาแฟมากกว่า 25 ปี

พัฒนาความพึงพอใจให้สูงสุดของผู้ร่วมประกอบธุรกิจแฟรนไชส์   เพิ่มยอดขายของแฟรนไชส์ทุกสาขา โดยการดำเนินการตลาดเพื่อแฟรนไชส์ซี อย่างจริงจัง โดยผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด Event Management การสื่อสารการตลาด และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

ลักษณะกิจการ  ร้านกาแฟ
ชื่อธุรกิจ (ไทย) กาแฟสวัสดี  
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) Kahfae Sawasdee 
ความเป็นมา กาแฟสวัสดี ธุรกิจนี้...มีที่มา

กาแฟสวัสดีเป็นธุรกิจกาแฟที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของบริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเปิดเป็นร้านกาแฟสวัสดีครั้งแรกภายในชานชลาที่ 2 สนามบินดอนเมือง เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2546

ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบ “ Friend’s Choice” หรือทางเลือกของเพื่อน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าแฟรนไชส์  ที่มีความประสงค์ จะแนะนำให้คนไทยได้มีโอกาสดื่มกาแฟระดับสากล ในราคามิตรภาพ และเป็นการแนะนำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาส ในการประกอบธุรกิจที่อยู่ในความนิยม ในรูปแบบและคุณภาพเดียวกัน

โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจกาแฟมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี เป็นพี่เลี้ยงดูแลช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆรวมทั้งการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะสินค้า
และบริการ • รูปแบบแฟรนไชส์ที่ไม่เก็บค่า “แฟรนไชส์” และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝง
• จำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วสด ทั้งขายปลีกและส่ง โดยมีให้เลือกถึง 28 สูตร
• จำหน่ายเครื่องชงกาแฟ และอุปกรณ์กาแฟนำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมการรับประกันหลังการขายที่เชื่อถือได้
• หลักสูตรอบรม การจัดการธุรกิจกาแฟ “ศาสตร์แห่งกาแฟ” วิชาการที่คนรักกาแฟที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจกาแฟสดต้องรู้
• ศูนย์บริการซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟ พร้อมการรับประกันหลังการซ่อมที่เชื่อถือได้ ด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ
• ดำเนินการด้าน logistics การจัดส่งสินค้าสำหรับแฟรนไชส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• ดำเนินการด้านการตลาด Marketing และ CRM ให้กับแฟรนไชส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ประเทศ Thailand  

ค่าแฟรนไชส์ -  
จำนวนสาขา 97 สาขา 
รายละเอียดสาขา กาแฟสวัสดี 
นโยบาย
การขยายสาขา ขายแฟรนไชส์ ธุรกิจร้านกาแฟสดที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ และควบคุมดูแลสาขาให้มีมาตรฐาน 
การลงทุน งบประมาณการลงทุน 50,000-150,000 บาท ขึ้นอยู่กับ
1. ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจ
2. ปริมาณการจำหน่ายต่อชิ้น
3. งบประมาณของลูกค้า 
ระยะเวลาคืนทุน ขึ้นอยู่กับ Location และยอดจำหน่าย 
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน 1. เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
2. มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ และพร้อมปฏิบัติตามสัญญาแฟรนไชส์
3. มีทำเลที่มีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ
4. พร้อมลงทุนค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในเบื้องต้น 
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่
จะได้รับ 1. การลงทุนทำได้ง่าย และคุ้มทุนเร็ว ได้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ครบครัน
2. ประหยัดต้นทุน ได้รับผลกำไรอย่างเต็มที่
3. ได้ร่วมประกอบธุรกิจกับบริษัทที่มีความมั่นคง มีชื่อเสียงในการผลิตกาแฟคุณภาพเลิศมาเป็นระยะเวลานาน
4. ผู้บริโภคได้บริโภคกาแฟที่มีคุณภาพดีเทียบเท่ามาตรฐานโลก
5. การประชาสัมพันธ์ ที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักอย่างแพร่หลาย และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการบริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสำเร็จของผู้ร่วมธุรกิจ
6. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม
7. อุ่นในเมื่อมีปัญหา ด้วยที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคู่ธุรกิจในการจัดตั้งร้านกาแฟ ด้วยทีมที่มากประสบการณ์ และความจริงใจในการให้คำปรึกษา
8. ผู้ร่วมธุรกิจกาแฟสวัสดี สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ เพิ่มเติมจากเมนูกาแฟหลักของกาแฟสวัสดี
9. ผู้ร่วมธุรกิจกาแฟสวัสดี สามารถขยายขอบเขตของธุรกิจร้านกาแฟสด เป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วและคั่วบด เครื่องชงกาแฟสด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกาแฟสวัสดี
10. ผู้ร่วมธุรกิจกาแฟสวัสดีจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ในเมนูเสริมของกาแฟสวัสดีที่บริษัทฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ไอศครีมสด เบเกอรี่สด เป็นต้น 
อื่นๆ 

• เป็นธุรกิจกาแฟยอดนิยม ที่สามารถลงทุนได้ในราคาไม่แพง
• ไม่มีค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ค่าสมาชิก ค่ารอยัลตี้ หรือค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่นๆ
• บริษัทแม่ เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มั่นคง เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
• วัตถุดิบผ่านการควบคุมคุณภาพมาจากสวนกาแฟของบริษัทฯ และเกษตรกรชาวไทยภูเขาในโครงการพัฒนาการผลิตกาแฟอราบิก้าของบริษัทฯ ที่เข้มงวดเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
• มีการดำเนินการตลาดของบริษัทแท้ เพื่อเข้าถึงกลุมผู้บริโภคอย่างสมำเสมอ ไม่ได้เป็นการทำตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์เพียงอย่างเดียว
• มีสูตรการชงกาแฟที่หลากหลาย
• บริษัทฯเป็นผู้คัดเลือกเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ
• มีบริการฝึกอบรมทั้งในด้านการชงกาแฟ และการบริหารจัดการธุรกิจฟรีก่อนเริ่มต้นกิจการ
• จำหน่ายกาแฟคั่วอันเป็นวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพดีกว่า และราคาถูกกว่าในท้องตลาด
• ไม่บังคับรูปแบบร้าน ไม่มีกฏเกณฑ์บังคับในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น 

ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจกาแฟ
ที่อยู่ บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด
88/112 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2953-8957, 0-2954-4850
โทรสาร 0-2953-8130
อีเมล์ contact@thecoffeecartel.co.th
Cartel_support@hotmail.com

เว็บไซต์ http://www.thecoffeecartel.co.th
http://twitter.com/coffeecartel

สร้างโดย: 
ชญาดา ตั้งอิสริยยศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์