โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ

โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)


นวัตกรรมต่างๆในโลกล้วนเกิดจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับจิตรกร หรือศิลปินเท่านั้น หากแต่เป็น “ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จ” ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

Global Art เชื่อมั่นว่าทักษะในการคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของพรสวรรค์ หากเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ หากได้รับการแนะนำและฝึกฝนอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เยาว์วัย หลักสูตรของโกลเบิล อาร์ต จึงมุ่งเน้นการใช้ศิลปะเป็นสื่อเพื่อดึงเอาศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก ทั้งในด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ลักษณะกิจการ  สถาบันสอนความคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะ, สถาบันสอนศิลปะ
ชื่อธุรกิจ (ไทย) โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)  
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) Global Art & Creative (Thailand) 
ความเป็นมา Global Art ก่อตั้งขึ้นมาด้วย ความมุ่งมั่น ปรารถนาของชายคนหนึ่ง ที่จะพัฒนาเด็กๆทุกคน ให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการนำเสนอความคิดของตนเอง หากแต่การที่เด็กๆ ทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการศึกษานั้น การเรียนการสอนต้องไม่ยึดกับตัวบุคคลเป็นหลัก
คุณมาร์แฮร์ โก้ (ผู้ก่อตั้ง Global Art) จึงได้ทุ่มเท คิดค้นวิธีการสอนศิลปะอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ง่ายสำหรับผู้เรียนทุกระดับความสามารถ จนพัฒนาเป็นหลักสูตร Global Art & Creative และด้วยผลลัพธ์ที่ดีของหลักสูตร Global Art จึงได้รับการยอมรับ และแพร่ขยายอย่างต่อเนื่องจนมีสาขามากกว่า 400 สาขา ใน 20 ประเทศทั่วโลก 
ลักษณะสินค้า
และบริการ • สถาบันสอนความคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะสำหรับเด็กแห่งแรกที่มี วิธีการเรียนการสอนที่เป็นระบบโครงสร้างหลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถัน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงบวก
• หลักสูตร Global Art & Creative พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกฝนกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการแก้ไขโจทย์ซึ่งแฝงอยู่ในการสร้างชิ้นงานศิลปะ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการออกมาเป็นรูปธรรม โดยอาศัย อายุ และความสามารถของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระดับที่เหมาะสมในการเรียน และพัฒนาทักษะอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จากง่ายไปหายาก
• หลักสูตรมีความต่อเนื่อง เนื้อหาในแต่ละระดับมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การเรียนจึงมีเป้าหมายและสามารถเห็นพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
• มีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนอย่างเข้มงวด โดยArtdutainer ของทุกสาขา จะต้องได้รับการอบรมจากทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
• หลักสูตรที่มีความเป็นสากล เหมาะกับเด็กๆ ทุกชาติทุกภาษา และได้รับการยอมรับในกว่า 20ประเทศทั่วโลก 
ประเทศ Thailand  

ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท 
จำนวนสาขา 34 สาขา 
รายละเอียดสาขา 1. เดอะมอลล์ (บางกะปิ)
2. ติวานนท์ เมืองทอง
3. ทองหล่อ (อาคารโฮมเพลส)
4. บางแค ถนนกาญจนาภิเษก
5. ประชานิเวศน์ 1 (บองมาร์เช่)
6. พระราม 2 (คาร์ฟูร์)
7. พระราม 3 ( ฟิวเจอร์มาร์ท )
8. เพชรเกษม 65 (Big Cเพชรเกษม)
9. ฟอร์จูน ทาวน์
10. รังสิต บ้านฟ้าคลอง 4
11. รามคำแหง 112 (ม.สัมมากร)
12. รามอินทรา กม.8
13. วังหิน(โลตัส)
14. วัชรพล (Platinum place )
15. สะพานพุทธ (รร.ซางตาครู้ส)
16. สาธุประดิษฐ์ 20
17. สามเสน Hi Mall
18. สีลม (ซอยคอนแวนต์)
19. สุขุมวิท 77 (คาร์ฟูร์ อ่อนนุช)
20. สุขุมวิท 101/1 (ปิยรมย์ เพลส)
21. สุขุมวิท 107 (ซ.แบริ่ง)
22. เสรีเซ็นเตอร์
23. นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)
24. จามจุรี แสควร์
25. ลาดกระบัง (The Paseo)
26. เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฃ
27. พิบูลย์สงคราม
28. นครปฐม (ถ.25 มกรา)
29. ภูเก็ต ถ. วิรัชหงษ์หยก  
30. ศรีราชา (ชลบุรี)
31. หาดใหญ่ (อนุสรณ์อาจารย์ทอง)
32. นครศรีธรรมราช ถ.พัฒนาการคูขวาง
33. บางใหญ่ (นนทบุรี)
34. ศรีนครินทร์ (โลตัส)
35. ระยอง (อ.เมือง)
36. พระราม 5 (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ฯ) 
นโยบาย
การขยายสาขา ขายแฟรนไชส์ 
การลงทุน 1. Franchise Fee ค่าลิขสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า 200,000 บาท (ไม่รวม VAT) สำหรับสัญญา 3 ปี (ต่อสัญญาในปีที่ 4, 5 และ 6 ชำระเพิ่ม 100,000 บาท หลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องชำระค่าลิขสิทธิ์แต่ต้องต่อสัญญาปีต่อปี)
2. Royalty fee ค่าสิทธิดำเนินธุรกิจชำระ 30% ของค่าเล่าเรียนของนักเรียนในแต่ละเดือน
3. Bank Guarantee ค่าค้ำประกัน 50,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง)
4. ค่าก่อสร้างและตกแต่งสถานที่ ประมาณ 3 - 4 แสนบาท ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่  
ระยะเวลาคืนทุน 2 - 3 ปี 
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. มีใจรักด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
4. สามารถบริหารศูนย์ด้วยตนเองเต็มเวลาได้ 
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่
จะได้รับ 1. อบรมหลักสูตรฟรีตลอดชีพ
2. อบรมการบริหารศูนย์และการทำการตลาด
3. เยี่ยมชมศูนย์ตัวอย่าง
4. บริการช่วยจัดหาครูผู้สอน
5. ให้คำแนะนำการตกแต่งศูนย์และให้บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
6. ชุดอุปกรณ์การเรียน สินค้าและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์พร้อมสำหรับการเปิดศูนย์
7. การจัดกิจกรรมเปิดศูนย์
8. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
9. การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรทุก 2 เดือน
หมายเหตุ: รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
อื่นๆ หลักสูตรของโกลเบิล อาร์ต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของเด็ก โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสอน หลักสูตรของเราจึงไม่ใช่หลักสูตรศิลปะที่เน้นทางด้านสันทนาการ หรือ การทำงานอดิเรก หากแต่เน้นพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา ผ่านโจทย์ทางด้านศิลปะ
ด้วยหลักสูตรที่ชัดเจน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกแห่งทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ โกลเบิล อาร์ต ได้รับการยอมรับจากสถาบันทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะชั้นนำ อาทิ The One Academy, Saito Academy และ Limkokwing Universityเป็นเครื่องยืนยัน
อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความทุ่มเท และใจรัก การดำเนินการพูดคุยสอบถามเชิงสัมภาษณ์ และการประเมินทัศนคติ ก่อนการลงทุนจึงเป็นกระบวนการสำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารศูนย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน และเป็นเสมือนกระบวนการคัดกรอง ซึ่งจะช่วยควบคุมมาตรฐานการสอนของสถาบัน ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้จะธุรกิจขนาดเล็กแต่มีความมั่นคงในระยะยาว เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างรากฐานกิจการของตนเอง รวมทั้งเป็นธุรกิจที่สร้างความสุขในฐานะส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะทักษะของการคิด และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นเสมือน “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับทรัพยากรของชาติเหล่านี้ ตลอดไป 

ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานใหญ่ บริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ 328 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น11 ถ.พญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-214-6210-11 ต่อ 102 และ103
โทรสาร 02-214-6316-7
อีเมล์ somjate@globalart.co.th

เว็บไซต์ http://www.globalart.co.th

สร้างโดย: 
ชญาดา ตั้งอิสริยยศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์