ไทย ดีมาร์ท

ไทย ดีมาร์ท


บริษัท ดีดี มาร์ท จำกัด   เดิมดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค เบียร์ และสุราฯลฯ   ต่อมา เปลี่ยนชื่อธุรกิจใช้ชื่อว่า บริษัท ดีดี มาร์ท จำกัด      สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 135/22  หมู่7   ซ.รามอินทรา39   แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร    พัฒนาธุรกิจดำเนินธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกสินค้าอุปโภค-บริโภค  และดำเนินธุรกิจบริหารแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อภายใต้ชื่อร้าน “ไทย ดีมาร์ท”   ร้านค้าคนไทย เพื่อคนไทย

เนื่องจากปัจจุบันร้านโชห่วยของคนไทยได้ปิดกิจการลงไปจำนวนมาก สาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และตลาดมีการแข่งขันกันสูงขึ้น เพื่อรักษาลูกค้าประกอบกับช่วยกิจการของคนไทย บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาธุรกิจ และช่วยพัฒนาร้านโชห่วยที่ต้องการปรับปรุงร้านเป็นมินิมาร์ทให้อยู่ได้ในตลาดแข่งขันในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจโดยการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยพัฒนาระบบ Stock รวมถึง การสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านระบบออนไลน์เข้ามาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งมีคลังสินค้าไว้บริหารเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

ลักษณะกิจการ  ร้านสะดวกซื้อ
ชื่อธุรกิจ (ไทย) ไทย ดีมาร์ท  
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) Thai D Mart 
ความเป็นมา บริษัท ดีดี มาร์ท จำกัด   เมื่อปี พ.ศ. 2530 ใช้ชื่อว่า “บริษัท เด็มโก้ พัฒนาพาณิชย์ จำกัด”  ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค เบียร์ และสุราฯลฯ   ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อธุรกิจใช้ชื่อว่า บริษัท ดีดี มาร์ท จำกัด ปีพ.ศ. 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท   เพื่อพัฒนาธุรกิจดำเนินธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกสินค้า อุปโภค-บริโภค  และเพิ่มธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ภายใต้ชื่อ ร้าน “ไทย ดีมาร์ท”   ร้านค้าคนไทย เพื่อคนไทย


ประวัติธุรกิจ

ปี 2542  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ โดยมีฐานลูกค้ามาจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค  เบียร์และสุรามาตั้งแต่ ปี 2530

ปี 2544  บริษัทขยายช่องทางไปสู่ธุรกิจค้าปลีกในรูปมินิมาร์ท โดยเปิด มินิมาร์ท 1 แห่ง ภายใต้ชื่อแบรนด์ D-Mart

ปี 2545  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท พร้อมเปิดมินิมาร์ท เพิ่มอีก 4 แห่ง ลงทุนเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่ซอยพหลโยธิน 50

ปี 2546  เปิดมินิมาร์ท เพิ่มอีก 3 แห่ง พร้อมลงทุนด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์   โดยว่าจ้างเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงระบบบริหาร มินิมาร์ท,  ศูนย์กระจายสินค้า,คลังสินค้า และระบบบัญชี ในรูปแบบข้อมูล On-line

ปี 2547  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท   พร้อมลงทุนเปิดมินิมาร์ท

ปี 2548 ย้ายสำนักงานมาที่ ซอยรามอินทรา 39 ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ปี 2549 เริ่มนำมาตรฐานบัญชีบริษัทมหาชน เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบัญชีของบริษัท และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีดี มาร์ท จำกัด   วัตถุประสงค์เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปี 2550  เปิดมินิมาร์ท เพิ่มอีก 3 แห่ง ลักษณะแฟรนไชส์ 2 แห่ง

ปี 2551 เปิดตัว แฟรนไชส์ ไทย ดีมาร์ท อย่างเป็นทางการ

ปี 2552  ปัจจุบันมี 39 สาขา และมีเป้าหมายขยายสาขาไปต่างจังหวัด 
ลักษณะสินค้า
และบริการ 1. แฟรนไชส์ ภายใต้ชื่อร้าน   “ไทยดี มาร์ท”   สโลแกน  “ร้านค้าคนไทย เพื่อคนไทย"
2. ค้าปลีก ค้าส่ง สินค้าอุปโภค-บริโภค เบียร์ และสุรา ฯลฯ   
ประเทศ Thailand  

ค่าแฟรนไชส์ -  
จำนวนสาขา 39 สาขา 
รายละเอียดสาขา สาขาของบริษัทจำนวน 6 สาขา
สาขาแฟรนไชส์จำนวน 26 สาขา
สาขาวางระบบจำนวน 7 สาขา


ฉลองเปิดร้านใหม่เดือนมกราคม2552 ดังนี้
สาขาคลอง7บิ๊กซี
สาขาเกาสีชัง
 
ฉลองเปิดร้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์2552 ดังนี้
สาขามณฑาทิพย์(หนามแดง) สมุทราปรากร
 
ฉลองเปิดร้านใหม่เดือนมีนาคม2552 ดังนี้
สาขาข้างม.กรุงเทพ(รังสิต)
สาขาทวีวัฒนา กรุงเทพ
สาขาไทยแลนด์เดีย กระบี่


บริการอื่นๆ
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
นโยบาย
การขยายสาขา ขายแฟรนไชส์ พร้อมขยายธุรกิจและเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ 
การลงทุน การลงทุน แบ่งเป็น
1. แฟรนไชส์ไทย ดีมาร์ท  
2. วางระบบ POS By TDmart

เงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee)  ไม่มี
2. ส่วนแบ่งยอดขาย (Franchise Fee)  ไม่มี
3. ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ   5 ปี
4. หนังสือธนาคาร (Bank Guarantee)  ไม่มี
แฟรนไชส์ ไทย ดีมาร์ท
      แฟรนไชส์ ไทย ดีมาร์ทพัฒนาธุรกิจมาจากร้านค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 10 ปี และได้พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาเป็น  แฟรนไชส์ไทย ดีมาร์ท "ร้านค้าคนไทย เพื่อคนไทย"
        โดยนโยบายการก่อตั้งแฟรนไชส์ ไทย ดีมาร์ท เพื่อปรับโฉมร้านโชห่วยและร้านค้าปลีกทั่วไปให้มีรูปแบบมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป  โดยใช้งบประมาณการลงทุนแบบประหยัด คุ้มค่าการลงทุน ง่ายต่อการควบคุม และสร้างกำไรสูงสุด ไม่มีส่วนแบ่งการขาย เป็นเจ้าของกิจการ  ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี 2551 ปัจจุบันมีทั้งหมด 30 สาขา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีสำหรับบริษัทฯ ขนาดเล็ก ที่กำลังพัฒนา ปัจจุบันกำลังขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด   

         รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อก่อนดำเนินการ เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจร้านสะดวกซื้อให้อยู่คู่กับคนไทยอย่างยั่งยืน


การตกแต่งหน้าร้าน
         เราจะแนะนำการตกแต่งร้านตามรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ เริ่มจาก ตกแต่งโครงสร้างตามแบบของแฟรนไชส์ร้าน ไทย ดีมาร์ท, วางรูปแบบ Layout ชั้นวางสินค้า, จัดหาอุปกรณ์มินิมาร์ทให้ตรงตาม สัญญาและวางอุปกรณ์การขายต่างๆรวมถึงวางระบบ POS By TDMart ให้พร้อมขายได้   ซึ่งทีมงานจะให้คำแนะนำและปรึกษาแก่ท่านจนพร้อมเริ่มกิจการ

งบประมาณการลงทุน 
งบประมาณที่ใช้ในการลงทุนขึ้นอยู่กับพื้นที่จริง เพราะเราให้ความสำคัญในการลงทุนที่คุ้มค่า สามารถบริหารร้านได้จริง
1. งบประมาณ   1 คูหา  ลงทุนเพียง 200,000-400,000 บาท
2. งบประมาณ   2 คูหา  ลงทุนเพียง 400,000-600,000 บาท


สิทธิที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากแฟรนไชส์
1. งานระบบ POS By TDmart 
2. งานอบรมโปรแกรมการขายสินค้า
3. งานอบรมการบริหารจัดการร้าน
4. งานอบรมการบริการ
5. งานแนะนะความรู้ต่างๆ ในการบริหาร
6. งานแนะนำความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษี
7. งานแนะนำความรู้เกี่ยวกับด้านบุคคล
8. งานจัดงาน Grand Opening 1 วัน
9. งานจัดเรียงสินค้าก่อนเปิดร้านตามรูปแบบ
10. งานบริการพนักงาน Support ในวันเปิดร้าน 3-5 วัน
11. งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
  
กรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุน
1. โครงสร้างทุกชนิด
2. อุปกรณ์การขายภายในร้าน
3. สินค้าที่ขายภายในร้าน
4. รายได้ขายสินค้าในแต่ละเดือน
5. รายได้จากการเช่าพื้นที่
6. รายได้จากการฝากขายสินค้า
7. รายได้จากการตั้ง Display Promotion

บริการสินค้าอื่นๆที่ได้รับจากแฟรนไชส์ 
1. ติดต่อ Supplier ของสด เช่น นมต่างๆ ขนมท้องถิ่น ถั่วต่างๆ น้ำแข็ง
2. ติดต่อ Supplier สินค้าสังคมนิยม เช่น ซาลาเปาขนมจีบ ขนมปังต่างๆ อาหากล่อง ไอศกรีม โพสมิกซ์
3. ติดต่อ Supplier สินค้าสะดวกสบาย  เช่น บัตรเติมเงินต่างๆ  internetcard
4. ติดต่อ Supplier สินค้าเพิ่มยอดขาย เช่น ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ  เครื่องชั่งน้ำหนัก
5. ติดต่อ Supplier สินค้าบริการ  เช่น เคาเตอร์เซอร์วิส  ตู้เอทีเอ็ม
6. ติดต่อ Supplier อื่นๆ เช่น แวนตา เทปและซีดี วารสาร แมกกาซีน


วางระบบ POS By TDmart
เป็นระบบการขายสินค้าที่พัฒนาขึ้น  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อทั่วไปในการบริหารจัดการร้านอย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจร้านสะดวก และต้องการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยควบคุมการขายสินค้ารวมถึงการควบคุม Stockสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     โดยการทำงานของระบบ POS By TDmart สามารถประมวลผลกำไรขาดทุนและประมวลผล Stock สินค้า ภายในร้านได้อย่างแท้จริง ประหยัด คุ้มค่า ควบคุมง่าย ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเห็นผลประกอบการชัดเจน


งานระบบ
1. วางระบบการขายสินค้าหน้าร้าน  
2. วางระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง และการบริหารการขาย
3. วางระบบการสั่งสินค้าแบบ Online
4. จัดทำฐานข้อมูลรหัสสินค้า Data base
5. ตรวจนับสินค้าเดิมในสต๊อก
6. ตั้งต้น Stock สินค้า
7. การอบรมการใช้โปรแกรม ทฤษฎีและปฏิบัติจริง 5 วัน
8. พนักงาน Support เพื่อแนะนำการขายและการใช้โปรแกรม
งานอบรมและแนะนำความรู้ต่างๆ ในการบริหารร้านสะดวกซื้อ

    การบริหารร้านระดับผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การสั่งสินค้า
3. เทคนิคต่าง ๆ ในการดูแลร้าน
พนักงานขาย
1. หน้าที่ความรับผิดชอบและงานประจำวัน
1. ความรู้เกี่ยวกับการบริการและการขาย
2. ข้อความปฏิบัติและข้อห้ามปฎิบัติ
3. ความปลอดภัยในการทำงาน
2. แนะนำความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารร้าน
3. การจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตต่างๆ  เช่นการขายสุรา ไพ่ บุหรี่
4. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษี
5. ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
บริการอื่นๆจากการวางระบบ POS By TDmart
1. การจัด Lay Out ภายในร้าน บริการออกแบบการจัดงานตำแหน่งสินค้าภายในร้าน
2. การจัดเรียง บริการจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
3. แนะนำอื่นๆ
1. บริการแนะนำการบริหารจัดการการสินค้าในสต๊อก
2. บริการแนะนำสินค้าหมุนเวียนเร็วในพื้นที่ขาย 
ระยะเวลาคืนทุน - 
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน 1. บุคลากรสามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทได้อย่างเคร่งครัด
2. สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนได้
3. มีบุคลากรที่สามารถบริหารร้านได้
4. มีอาคารสถานที่หรือได้รับสิทธิจากเจ้าของอาคารนั้นแล้ว
5. มีความพร้อมของเงินลงทุน  
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่
จะได้รับ 1. จัดให้มีการอบรมผู้บริหารร้าน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. จัดการออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
3. จัดให้มีการอบรมพนักงาน ก่อนปฏิบัติงานจริง
4. ให้คำแนะนำในการบริหารร้านและทักษะในการทำธุรกิจ
5. ให้คำปรึกษาในการติดต่อหน่วยงานราชการ
6. สามารถสั่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านการคัดเลือกให้เหมาะสมกับร้านกว่า 2,000 รายการ โดยผ่านระบบการสั่งสินค้ากับทางบริษัทฯโดยตรง
7. จัดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก่อนเปิดร้านพร้อมจัด GRAND OPENNING  
อื่นๆ บริการด้านสินค้า
• บริษัทบริการสินค้า  2,000 กว่ารายการ
• บริการเปลี่ยนสินค้าชำรุดและหมดอายุ
• บริษัทบริการส่งสินค้าฟรี
• บริษัทหาสินค้าใหม่ให้แฟรนไชส์
• บริษัทบริการอัพเดจข้อมูลสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
• บริษัททำโปรโมชั่นเพื่อส่งเสิรมการขายทุกเดือน
• บริษัทตั้งโปรแกรมการสั่งซื้อสินค้าแบบ online
• บริษัทให้คำแนะนำการบริหารจัดการเรื่องสินค้า

ข้อดี
1. จัดทำฐานข้อมูล Data Base เช่น รหัสสินค้า, บาร์โค๊ด, ต้นทุนสินค้า, ราคาขาย, ตั้งต้นสต๊อก, อบรมพนักงาน
2. ช่วยลดการทำรับเข้า  เพราะว่าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าด้วยการ Online ข้อมูลการสั่งซื้อมายังบริษัท เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าก็ทำการเช็ครับสินค้า และเข้าไปยืนยันในเครื่อง สามารถดูรายงานการขายได้
ดูสินค้าเคลื่อนไหวภายในร้านได้เนื่องจากระบบสามารถเลือกดูได้ว่าสินค้าชนิดไหนขายดี ขายไม่ดี หรือขายไม่ได้เลย ทำให้มีข้อมูลในการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างชัดเจนต้นทุนไม่จม
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวางระบบ
• ไม่ต้องเสียเวลาในการบริหารจัดการร้าน เพราะ บริษัทฯ มีทีมงานในการคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับร้านมินิมาร์ท มีราการสินค้าใหม่อัพเดตทุกเดือน
• ไม่ต้องเสียเวลาสร้างรหัสสินค้าและเสียเวลาเป็นวันๆ ในการทำรับเข้าเพราะบริษัทฯมีระบบในการจัดการให้
• ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับต้นทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา เพราะบริษัทฯมีการบริหารจัดการด้านการบริหารด้านการปรับเปลี่ยนราคาให้กับลูกค้าเพียงแค่ปลายนิ้วกดรับข้อมูลทุกอย่างเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์
• ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อสินค้า เพราะ บริษัทฯ มีคลังสินค้าให้บริการกว่า 2,000 รายการและทีมงานฝ่ายขนส่งไปยังร้านค้าของท่าน โดยไม่คิดค่าบริการ
• ท่านจะมีเวลาในการบริหารจัดการร้าน ดูแลพนักงานและต้อนรับลูกค้าอย่างเต็มที่ ลดความเสี่ยงในเรื่องสินค้าสุญหายและพนักงานทุจริต 

ชื่อผู้ติดต่อ คุณศุจจัททปภา เติมสิริกุล(บี)
ที่อยู่ เลขที่ 135/22 หมู่ที่ 7 ซอยรามอินทรา 39 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-9731635-40, 081-3558749, 086-3040584
โทรสาร 02-9731676
อีเมล์ thaidmart@ddmart.co.th
bb_beebie@hotmail.com

เว็บไซต์ http://www.ddmart.co.th

สร้างโดย: 
ชญาดา ตั้งอิสริยยศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์