โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน

สถาบันสอนภาษาจีน เรามีรูปแบบการเรียนการสอน 1 เดียวในเมืองไทยอันมหัศจรรย์ สรรสร้างแนวการเรียนการสอนภาษาจีนรูปแบบใหม่  ช่วยขจัดปัญหาในการเรียนรู้ภาษาจีน ทำให้การเรียนภาษาจีนสนุกและรักภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีน High Speed หนึ่งเดียวในไทย

หลักสูตรได้รับการยอมรับ และใช้อย่างแพร่หลายใน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดา, อเมริกา, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, มาเลเซีย และไทย

นอกจากนี้ หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศจีน และไทย


ลักษณะกิจการ สถาบันสอนภาษาจีน
ชื่อธุรกิจ (ไทย) โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน 
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) Mulan Language School
ความเป็นมา ศูนย์ภาษามู่หลานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 ผู้ก่อตั้งมาจากไต้หวัน  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตงไห่ไต้หวัน เอกภาษาอังกฤษ และอักษรศาสตร์

โดยมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษสิบกว่าปีจากไต้หวันและประเทศไทย  และได้รวมกลุ่มคณะอาจารย์ผู้ที่มีจิตใจเสียสละ เพื่ออาชีพการสอนภาษาโดยเฉพาะ  เพื่อเผยแพร่ภาษาจีนมารวมกันสร้างและดูแลศูนย์ภาษามู่หลาน


 
ลักษณะสินค้า
และบริการ ใช้วิธีเรียนจากการอ่านคัมภีร์ประกอบกับอุปกรณ์ฝึกการอ่าน  มีภาคปฏิบัติในการฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน วิธีการสอนเพลินสร้างความสนุกสนานทำให้เด็ก ๆ มีความสุข ในขณะที่เรียนรู้อักษรจีนและรักภาษาจีน  โดยมีอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัยทั้งชุดอักษรตัวย่อและตัวเต็ม

สถาบันภาษามู่หลาน เน้นเรื่องการอ่านออกเสียงเป็นหลัก จะไม่เหมือนสถาบันที่สอนภาษาจีนทั่วไป เรามีหลักที่เรียกว่า นิ้วต้องชี้ ปากต้องอ่าน ใจต้องจำ อาศัยการอ่านออกเสียง เมื่อรู้จักอักษรแล้วก็ได้เรียนรู้การสร้างคำ ทำให้เด็กๆพูดได้จริง พูดได้เร็วและฟังเข้าใจ

จุดเด่นเน้นการพูด, การฟัง, การอ่าน (ไม่เน้นการเขียน)


นอกจากนั้น ยังใช้การละเล่นและกิจกรรมมาประกอบการสอน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เสริมความสนใจในการเรียนรู้ มีการร้องเพลง และการอ่านบทกวีหรือนิทานมาประกอบการสอน จะไม่เน้นเรื่องการบ้าน อีกทั้งสถาบันก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอน ปากกาออกเสียง แผ่นวีซีดีและดีวีดีให้ทบทวนการออกเสียงด้วยตนเองที่บ้านได้


 
ประเทศ Thailand  
ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
จำนวนสาขา 3 สาขา
รายละเอียดสาขา สาขาคู้บอน ซอย 27
สาขาคู้บอน ซอย 24 (บริเวณหน้าปากซอย)
สาขาเซ็นทรัล บางนา
 
นโยบาย
การขยายสาขา ขายแฟรนไชส์
การลงทุน การลงทุน รูปแบบที่ 1

ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
เงินประกัน 50,000 บาท
ค่า Royalty 10 %  เป็นค่าการตลาดและค่าบริหารครู
ราคานี้ยังไม่รวมค่าเช่าและประกันสถานที่
ระยะเวลาให้สิทธิ 3 ปี
หมายเหตุ

สิทธิผู้ร่วมแฟรนไชส์

สิทธิในการเปิดศูนย์ภาษาด้วยใช้ชื่อของสถาบันมู่หลาน
ได้รับการอบรมครูตามมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
ได้ใช้หลักสูตรภาษาจีนจากศูนย์ภาษามู่หลาน
ได้รับโบว์ชัวร์ 1,000 ใบ
อบรมพนักงานดูแลลูกค้าสัมพันธ์
โฆษณาร่วมกันสาขาใหญ่ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และวิทยุหรือว่าหนังสือพิมพ์ต่างๆ
สติ๊กเกอร์มู่หลาน
ความรับผิดชอบของผู้ร่วมแฟรนไชส์

รับสมัครนักเรียน
โฆษณาพื้นที่ที่ทำได้
บริหารบัญชีและธุรการ
รายรับจากค่าสมัครเรียนของนักเรียนจะแบ่งเป็น 10 เปอร์เซ็นต์

-----------------------------------------
การลงทุน รูปแบบที่ 2

ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่าเช่าและประกันสถานที่
ระยะเวลาให้สิทธิ 3 ปี
หมายเหตุ

สิทธิผู้ร่วมธุรกิจ

สิทธิในการเปิดศูนย์ภาษาด้วยใช้ชื่อของสถาบันมู่หลาน
ได้รับการอบรมครูตามมาตรฐานของหลักสูตรมู่หลาน
ได้ใช้หลักสูตร์ภาษาจีนจากศูนย์ภาษามู่หลาน
ได้รับโบว์ชัวร์ 500ใบ
อบรมพนักงานดูแลลูกค้าสัมพันธ์
โฆษณาร่วมกันสาขาใหญ่ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และวิทยุหรือว่าหนังสือพิมพ์ต่างๆ
ความรับผิดชอบของผู้ร่วมแฟรนไชส์

รับสมัครนักเรียน
โฆษณาพื้นที่ที่ทำได้
บริหารบัญชีและธุรการ
รายรับจากค่าสมัครเรียนของนักเรียนจะแบ่งเป็น 2  ส่วน
30% จ่ายให้กับเจ้าของศุนย์กลางของสถาบันมู่หลาน  
70% ให้กับผู้ร่วมธุรกิจในการบริหารอาคารและพนักงานอื่น ๆ  รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหาร ครูและค่าจ้างครูผู้สอนทั้งหมด
-----------------------------------------

การลงทุน รูปแบบที่ 3
(หลักสูตรภาษาจีน + ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย (สำหรับชาวต่างชาติ))

ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท
ค่าประกัน 50,000 บาท
สิทธิอื่นๆ ตามรูปแบบที่ 1 และอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของหลักสูตรมู่หลาน


ระยะเวลาคืนทุน (แล้วแต่ทำเลสถานที่ และจำนวนนักเรียน)
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน ควรเป็นคนท้องถิ่นและมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา และพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม
มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา
ควรเป็นผู้ที่มองไกล  กล้าตัดสินใจ


 
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่
จะได้รับ สิทธิในการดำเนินการศูนย์ภาษาจีน, อังกฤษ, ไทย ภายใต้ชื่อสถาบันมู่หลาน
สถาบันจะรับผิดชอบในการอบรมครูให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรมู่หลาน และพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ให้คำปรึกษาในเรื่องทำเลที่ตั้ง   พร้อมการออกแบบตกแต่งภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันมู่หลาน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ โดยจะบอกแต่ละที่แต่ละสาขาให้ทราบโดยผ่านสื่อวิทยุ  เว็บไซต์
ได้รับโบรชัวร์ 1,000 แผ่น ในการแนะนำโรงเรียน
ประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน
สำหรับผู้ที่เรียนแล้ว  มีความต้องการจะศึกษาต่อในต่างประเทศ  ทางสถาบันจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อให้จนแล้วเสร็จ
ให้คำแนะนำฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจด้านผู้บริหารและพนักงาน
สามารถร่วมจัด Summer Camp ภาษาจีน ในประเทศและต่างประเทศ จีน, ไต้หวัน, สิงคโปร์


อื่นๆ สอดแทรกเนื้อหาการสอนประกอบด้วยดาราศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ  หลักธรรมการเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลศึกษา ฯลฯ เป็นต้น

รวมกว่า 50 หมวดวิชาความรู้ที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียน ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลย่อมเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีนที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

หลักสูตรเข้มข้น ภายใน 36 ชั่วโมง นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ภาษาจีน กว่า 160 ตัวอักษร 100-120 ประโยค และคำศัพท์กว่า 200-300 คำ เลยทีเดียว

หลักสูตรไฮ-สปีด หนึ่งเดียวในไทย ที่ให้คุณมากกว่า เน้นการอ่าน, การพูด และการฟัง

ชื่อผู้ติดต่อ โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
ที่อยู่ 92 ซอยพหลโยธิน32 (เสนา 1) แยก 2.ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-942-9886, 089-922-3288
โทรสาร 02-942-9887

อีเมล์ Mulan_center@yahoo.com.tw
boat_soff@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.mulan-language.com

สร้างโดย: 
ชญาดา ตั้งอิสริยยศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์