ประวัติศาสตร์ศิลป์

credit by : iammixone.blogspot.com/.../blog-post_5951.html

                                                                                                                                                                       ประวัติศาสตร์ศิลป์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของศิลปะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคใหม่ ที่มี

                                                                                                                                                                วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเต็มไปด้วยความน่าสนใจทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ที่มีศิลปินมากหน้าหลายตาจาก

                                                                                                                                                             หลายชนชาติร่วมกันแต่งเติมสีสันให้เกิดการสะดุดตา จนกลายเป็นมรดกโลกที่ประเมินค่าไม่ได้

                                                                                                                                                                        สาเหตุที่ข้าพเจ้าเลือกทำเรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์ เพราะว่าข้าพเจ้ามีความสนใจทางด้านศิลปะ และอยากจะศึกษา

                                                                                                                                                              เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด การทำเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีค่าทางมรดกโลก และทางจิตใจของ

                                                                                                                                                              ข้าพเจ้าเองเยอะแยะมากมาย นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ศึกษาเรื่องที่ข้าพเจ้าทำ แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องคลุกคลีอยู่กับศิลปะ

                                                                                                                                                               ตลอดอย่างข้าพเจ้าหรือแม้แต่การสอบวัดความรู้ทางศิลปะที่ข้าพเจ้าเลือกเรียนด้วย งานนี้จึงถือว่าเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้ามากทีเดียว

                                                                                                                                                           เรื่อง ประวัติศาตร์ศิลป์ อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖)

                                                                                                                                                         อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์

                                                                                                                                                               ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

                                                                                                                                                               เลขที่ ๕ ม.๖/๕

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์ ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 92 คน กำลังออนไลน์