ประเพณีเทศน์มหาชาติ

 
 .
 .
 
.
ประเพณีเทศน์มหาชาติ


เทศน์มหาชาติ คือ การร่ายยาว หรือการเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดกว่าด้วยพระบุพจริยาของพระพุทธองค์ในอดีตชาติ เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้บรรลุพระสัมมาโพธิญาณ

เวสสันดรชาดก เป็นหนึ่งในสิบของทศชาติชาดก หรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าสิบชาติ ซึ่งเป็นชาดกที่กล่าวถึงการบำเพ็ญพระบารมีที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ถึง ๑๐ พระชาติด้วยกัน คือ

- เตมียชาดก ทรงบำเพ็ญ เนกขัมมบารมี

- มหาชนกชาดก ทรงบำเพ็ญ วิริยะบารมี

- สุวรรณสามชาดก ทรงบำเพ็ญ เมตตาบารมี

- เนมีราชชาดก ทรงบำเพ็ญ อธิษฐานบารมี

- มโหสถชาดก ทรงบำเพ็ญ ปัญญาบารมี

- ภูริทัตชาดก ทรงบำเพ็ญ ศีลบารมี

- จันทกุมารชาดก ทรงบำเพ็ญ ขันติบารมี

- นารทชาดก ทรงบำเพ็ญ อุเบกขาบารมี

- วิทูรชาดก ทรงบำเพ็ญ สัจจบารมี

- เวสสันดรชาดก ทรงบำเพ็ญ ทานบารมี

 

 

 

 

  

สร้างโดย: 
นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม / ครูรัตนาภรณ์ ทองอยู่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์