คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์มีวิชาเอกต่างๆ ดังนี้

1. คณะศึกษาศาสตร์
วิชาเอกการประถมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว(กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

2. คณะมนุษยศาสตร์
วิชาเอกภาษาไทย(กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส(กศ.บ. 5 ปี)

3. คณะสังคมศาสตร์
วิชาเอกสังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

4. คณะวิทยาศาสตร์
วิชาเอกคณิตศาสตร์(กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - เคมี (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี)

5. คณะพลศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกพลศึกษา - สุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) วิชาเอกคู่

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาทัศนศิลปศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาดนตรีศึกษา - ดนตรีไทย (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาดนตรีศึกษา - ดนตรีสากล (กศ.บ. 5 ปี)
วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาศิลปะการแสดงศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

 

ผู้จัดทำ กลับสู่หน้าแรก

สร้างโดย: 
นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์