ค่าคงที่สมดุลของกรดอ่อน (Ka)

รูปภาพของ e_chi_zen_ryoma

 ค่าคงที่สมดุลของกรดอ่อน (Ka)

          กรดอ่อนสามารถแตกตัวได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยปฏิกิริยาการแตกตัวไปข้างหน้า และปฏิกิริยาย้อนกลับนั้นเกิดขึ้นได้พร้อมกัน ซึ่งปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดอ่อนนี้จะอยู่ในภาวะสมดุล ดังนั้นค่าคงที่สมดุลนี้จึงสามารถหาค่าได้ ดังนี้

 

          ค่าคงที่สมดุลของกรดจะใช้ในการเปรียบเทียบความแรงของกรดได้ โดยถ้าค่า Ka มีค่ามากแสดงว่ากรดมีความแรงมาก แตกตัวได้ดี ในทางกลับกันถ้าค่า Ka น้อยแสดงว่ากรดแตกตัวได้น้อย มีความแรงน้อย สำหรับกรดที่แตกตัวได้ 100% (กรดแก่) จะไม่มีค่า Ka

 ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Ka

 

          ถ้าเปรียบเทียบความแรงของกรดโดยใช้ค่า Ka

Ka (HF)  >  Ka (CH3COOH)  >  Ka (HCN)

          ดังนั้นความแรงของกรด  HF  >  CH3COOH  >  HCN

 

สร้างโดย: 
อ.กุลรณี อารีมิตร และ น.ส.ชลฤดี ชัยณรงค์ศิริพร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 123 คน กำลังออนไลน์