พระมหาธรรมราชาที่ ๒ (พระยาลือไท)

พระมหาธรรมราชาที่ ๒ (พระยาลือไท)

 

              พระมหาธรรมราชาที่ 2 หรือ พระยาลือไทย เป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 1(พระยาลิไทย) ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 2 มีความสัมพันธ์กับราชวงศ์เมืองน่าน คือ มีพระมเหสี ซึ่งเป็นพระธิดาเมืองน่าน และเป็นไมตรีกับอาณาจักรล้านนา จึงทำให้อาณาจักรอยุธยามีความหวั่นเกรงว่าหากเมืองสุโขทัยนั้นถูกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนาแล้ว ถ้าภายหน้าหากอาณาจักรล้านนาคิดทำการสงครามขยายอาณาเขตลงมาตอนใต้ ด้วยเหตุที่มีเส้นทางเดินทัพทั้งทางบกและทางน้ำสะดวก อาจเป็นอันตรายต่ออาณาจักรอยุธยา และเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นราชธานีสำรองนั้น ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้มแข็งพอต่อต้านกองทัพใหญ่ได้

              ดังนั้นอาณาจักรอยุธยาจึงต้องหาหนทางที่จะชิงเอาเมืองต่างๆของอาณาจักรสุโขทัยนั้นมาไว้ในอำนาจเสียก่อน แต่การจะยกกองทัพไปชิงเมืองสุโขทัยหรือเมืองพิษณุโลกโดยตรงนั้นก็จะทำให้อาณาจักรล้านนาส่งกองทัพมาช่วยเหลือ 

              ดังนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือขุนหลวงพะงั่ว จึงได้ยกกองทัพเข้าไปบุกรุกรานหัวเมืองต่างๆ ของอาณาจักรสุโขทัย เหมือนลองท่าที่ของอาณาจักรล้านนา และสู้รบกับกำลังของเมืองสุโขทัยด้วย ดังปรากฏเหตุการณ์ชิงเมือง ดังนี้

              พ.ศ. 1914 กองทัพจากเมืองอยุธยา โดยการนำของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 มีชัยชนะหัวเมืองเหนือทั้งปวง ต่อมาในปีรุ่งขึ้น พ.ศ.1915 กองทัพกรุงศรีอยุธยา ได้ยกกำลังเข้าตีเอาเมืองนครพังคา และเมืองแสงเซราได้ พ.ศ.1916 กองทัพกรุงศรีอยุธยา จึงยกไปตีเมืองชากังราว พระยาไสแก้วกับพระยาคำแหง ได้ทำการสู้รบป้องกันเมืองอย่างสุดความสามารถ ทำให้กองทัพกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ในที่สุด พระยาไสแก้วนั้นได้เสียชีวิตในการสู้รบ และครั้งหลังสุด พ.ศ.1919 กองทัพกรุงศรีอยุธยายกกองทัพไปตีเมืองซากังราวซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัย ครั้งนี้พระยาผากอง เจ้าเมืองน่านได้ยกกำลังมาช่วยเหลือ แต่ไม่สามรถต้านกำลังทัพของอาณาจักรอยุธยาได้ พระยาผากองจึงถอยทัพกลับไป ทำให้กองทัพอยุธยาไล่จับทหารเมืองน่านได้จำนวนมาก

              กองทัพกรุงศรีอยุธยา นั้นยกทัพมาตีหัวเมืองต่างๆของเมืองสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 2 นั้นได้ป้องกันเมืองอย่างสุดความสามารถ แต่เมื่อเห็นว่าไม่สามารถทำการสู้รบต่อไปได้ จึงออกมายอมอ่อนน้อมแต่โดยดี สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) จึงโปรดให้พระยาลิไทยครองอาณาจักรสุโขทัยต่อไปในฐานะประเทศราช ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยไม่ยอมขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 จึงยกกองทัพขึ้นมาตีเอาเมืองซากังราวอีกครั้ง แต่กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตเสียก่อนในระหว่างทาง


        

สร้างโดย: 
นางสาว ชยาดา ฟองทิพย์สุคนธ์ ม.6/7 เลขที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์