พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (พระยาบรมปาลธรรมิกราช)

พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (พระยาบรมปาล)

 

                  พระมหาธรรมราชาที่ 4 หรือ บรมปาล หรือ พระยาบาลเมือง หรือ พระเจ้าสุริยวงศ์บรมปาลมหาธรรมราชา เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์พระร่วงที่ครองกรุงสุโขทัย เป็นช่วงตกต่ำของสุโขทัย ทรงเป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 3 ประทับที่เมืองพิษณุโลก

                  ก่อนหน้านั้น เมื่อพระชนกเสด็จสวรรคต พระยาบาลเมืองและพระยาราม เจ้านครอินทร์จึงถือโอกาสยกทัพมาตี แล้วทรงไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองพี่น้องคืนดีกัน โดยให้พระยาบาลเมืองเป็นกษัตริย์กรุงสุโขทัย ประทับที่พระราชวังจันทร์ เมืองพิษณุโลกอันเป็นเมืองหลวง และให้พระยารามเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยอันเป็นเมืองเอก ก่อนขึ้นครองราชมีการแย่งชิงบังลังก์ระหว่างพระยารามกับพระบรมปาล รัชกาลนี้มีการรับไมตรีจากอยุธยา โดยการส่งพระราชธิดาไปอภิเษกสมรสกับเจ้าสามพระยา พระยาบาลเมืองได้ครองกรุงสุโขทัยในฐานะประเทศราชของอยุธยา ทรงพระนามว่า พระเจ้าสุริยวงศ์บรมปาลมหาธรรมราชา นับว่าพระองค์ได้ทรงเป็นพระมหาธรรมราชาที่ 4 เมื่อพระองค์สวรรคตใน พ.ศ. 1989 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ได้ส่งพระราเมศวร พระราชโอรสซึ่งประสูติจากพระอัครชายาที่เป็นพระธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 3 ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัย ทำให้สุโขทัยรวมกับอยุธยาจนกลายเป็นอาณาจักรเดียวกันตั้งแต่นั้นมา และนับเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัยในทางนิตินัย

                  พระมหาธรรมราชาที่ 4 ทิวงคตในปี พ.ศ. 1989 เมืองพิษณุโลกจึงกลายเป็นเมืองประทับของอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

      

สร้างโดย: 
นางสาว ชยาดา ฟองทิพย์สุคนธ์ ม.6/7 เลขที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์