น้ำมันมะพร้าว มหัศจรรย์ จริงหรือ ????

กระบวนการเหวี่ยงแยก
(Centrifuge Process)

 

centrifuge force

          วิธีการเหวี่ยงแยก (Centrifuge Process) หลักการทำงานคือ การใช้แรงหนีศูนย์กลาง ซึ่งอาศัยหลักการความแตกต่างกันระหว่างความหนาแน่นของสสาร (น้ำ น้ำมันมะพร้าว และตะกอนต่างๆ) โดยสสารที่มีความหนาแน่น (density) สูงกว่า ในที่นี้คือน้ำและตะกอนจะถูกเหวี่ยงแยกออก ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นในการผลิตและบรรจุ จึงส่งผลให้มีโอกาสปนเปื้อนต่ำ สามารถรักษาคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวได้ดีที่สุด ซึ่งวิธีการนี้สามารถแยกชั้นน้ำและตะกอนออกจากน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ น้ำมันที่ได้มีความเสถียรสูง ปริมาณความชื้นต่ำมาก เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis Reaction) และปฎิกริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) อันส่งผลให้น้ำมันมะพร้าวมีกลิ่นเหม็นหืนและเหม็นเปรี้ยว

 

ตัวอย่างข้อมูลอ้างอิง ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อดีในการใช้เครื่องเหวี่ยงแยก ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

centifugal1

หมายเหตุ : ปริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) ที่สูงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำมันเกิดการเหม็นหืน

         ที่มา : คัดลอกจาก หนังสือ Virgin Coconut Oil : production manual for micro- and village-scale processing by Divina D.Bawalan and Keith R. Chapman หน้า 22

        ทางเรา เนเจอร์มายด์ ใช้เครื่องเหวี่ยงแยกชนิด 3 ทาง (three-stage centrifuge process) จากประเทศเยอรมัน ผนวกกับประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะของทางเรา จึงมั่นใจได้ว่า น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ท่านบริโภคนั้น เป็นเกรดน้ำมันที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพของท่าน ภายใต้อุดมการณ์ของเรา "Prenimu Nature by Nature Mind"

       จากที่ได้กล่าวถึงการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยวิธีเหวี่ยงแยก ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสากล ทำให้ผู้ผลิตหลายๆรายได้นำเทคโนโลยีการเหวี่ยงแยกมาใช้ ดังเช่น

canada website

ผู้ประกอบการน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในประเทศแคนาดา
www.virgincoconutoil.com

 

usa website

ผู้ประกอบการน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
www.vivapura.net

 

usa coconut

ผู้ประกอบการน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
www.livesuperfoods.com

ดเด่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์