น้ำมันมะพร้าว มหัศจรรย์ จริงหรือ ????

 

การบริโภคน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่เหม็นหืนหรือเหม็นเปรี้ยว

oil         

          หลายท่านอาจเข้าใจว่า ขอให้เป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ก็สามารถรับประทานได้ โดยมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ทั้งนั้น เราไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่เหม็นหืนและเหม็นเปรี้ยว ซึ่งจะส่งผลเสียแก่ร่างกายมากกว่าผลดีที่ได้รับ

การเหม็นหืนและเหม็นเปรี้ยวนั้นเกิดจาก

        1. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) เกิดจากออกซิเจนในอากาศเข้าทำปฏิกิริยาตรงตำแหน่งพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอนในโมเลกุลของกรดไขมัน ได้แอลดีไฮด์และกรดไขมันโมเลกุลเล็ก ๆ ซึ่งมีกลิ่นเหม็นหืนเกิดขึ้น

Oxidation Reaction

รูปที่ 1 :  กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  (Oxidation Reaction)             

        กรดไขมันที่พบในน้ำมันมะพร้าวนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวประมาณ 92% และกรดไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ 8% ในส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวนี้เองที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ส่งผลให้น้ำมันที่ได้เกิดการเหม็นหืนนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตให้สั้นที่สุด สัมผัสกับอากาศน้อยที่สุด เพื่อคงความสด ความหอมของมะพร้าว และที่สำคัญคือ “ให้เกิดปฎิกริยา oxidation ให้น้อยที่สุดเท่าทีจะทำได้”

        น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ เกรดพรีเมี่ยม ตราเนเจอร์มายด์ ผลิตจากกะทิสด ณ อุณหภูมิ 5 ถึง 0 องศาเซลเซียส เพียง 30 นาที จากกะทิสดกลายเป็นน้ำมัน บรรจุลงภาชนะปิดมิดชิด ผลิตด้วยวิธีการเหวี่ยงแยก (Centrifuge Process) และเทคนิค ความเชี่ยวชาญเฉพาะของทางเรา ทำให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่ผู้บริโภค

        2. ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis Reaction) เกิดจากกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวกับน้ำ โดยมีเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในอากาศเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันโมเลกุลเล็กที่ระเหยง่ายและมีกลิ่นเหม็น

Hydrolysis Reaction

รูปที่ 2 :  กลไกการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis Reaction)

        น้ำมันมะพร้าวที่เกิดการเหม็นหืนและเห็นเปรี้ยวนั้น อีกสาเหตุหนึ่ง เกิดจากในน้ำมันมะพร้าวนั้นมี น้ำ เป็นส่วนประกอบ ทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศ สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยาได้โดยง่าย โดยไตรกลีเซอไลด์จะถูกทำปฏิกิริยากลายเป็นกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) ขึ้น

        น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ เกรดพรีเมี่ยม ตราเนเจอร์มายด์ ผลิตด้วยวิธีการเหวี่ยงแยก (Centrifuge Process) หลักการทำงานคือ ใช้แรงหนีศูนย์กลาง ซึ่งอาศัยหลักการความแตกต่างกันระหว่างความหนาแน่นของสสาร (น้ำ น้ำมันมะพร้าว และตะกอนต่างๆ) โดยสสารที่มีความหนาแน่น (density) สูงกว่า ในที่นี้คือน้ำและตะกอนจะถูกเหวี่ยงแยกออก ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นในการผลิตและบรรจุ จึงส่งผลให้มีโอกาสปนเปื้อนต่ำและสามารถรักษาคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวได้ดี ซึ่งวิธีการนี้สามารถแยกชั้นน้ำและตะกอนออกจากน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ น้ำมันที่ได้มีความเสถียรสูง ปริมาณความชื้นต่ำมาก ซึ่งทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส อันส่งผลให้น้ำมันมะพร้าวมีกลิ่นเหม็นหืนและเหม็นเปรี้ยว

โทษของการบริโภคน้ำมันที่เหม็นหืนและเหม็นเปรี้ยว

        เนื่องจากน้ำมันที่เหม็นหืน มีกรดไขมันอิสระในปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐานของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ที่ ๊กำหนดให้ไม่เกิน 0.2% ดังนั้นเมื่อบริโภคเข้าไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดีที่จะได้รับ ดังนั้นหากน้ำมันของท่านเกิดการเหม็นหืนหรือเหม็นเปรี้ยวขึ้น ควรทิ้งเสีย อย่าเสียดายเด็ดขาด !

 

การป้องกันการเหม็นหืนและเหม็นเปรี้ยว

        การเก็บน้ำมันโดยไม่ให้เกิดการเหม็นหืน หรือชะลอการเหม็นหืนให้ช้าที่สุดจะต้องเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซียสและต้องปิดฝาภาชนะให้สนิท ไม่ให้สัมผัสกับออกซิเจนและไอน้ำในอากาศเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์