รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เกร็ดความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำขึ้นทั้งสิ้นจำนวน ๓ เล่ม โดยหลังจากทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ จะนำไปเก็บไว้ ๓ แห่งด้วยกัน

ฉบับที่ทำด้วยทองคำแท้ จะเก็บไว้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ฉบับที่ทำด้วยเงินกะไหล่ทอง อีกจำนวน ๒ เล่ม เก็บไว้ที่สำนักราชเลขาธิการ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนขั้นตอนสำคัญที่เกิดภายหลังทรงลงพระปรมาภิไธยด้วย คือการประทับ พระราชลัญจกร ซึ่งมีการประทับพระราชลัญจกร ๔ องค์ ประกอบด้วย พระราชลัญจกรมหาโองการ พระราชลัญจกรไอยราพต พระราชลัญจกรหงสพิมาน และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์

สำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ นั้น

กระดาษ ได้นำมาจากกรมแผนที่ทหาร เป็นกระดาษไฮเวท มีแผ่นใหญ่ และทนน้ำสูง จากนั้นส่งให้องค์การค้าของคุรุสภา พับเป็นขนาดสมุดไทย
การเขียน หรือภาษาโบราณ ใช้คำว่า"ชุบ" ใช้เจ้าหน้าที่ลิขิตของสำนักอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๘ คน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เคยเขียนรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ และต้นแบบการเขียนก็ใช้แบบเดียวกัน เพื่อความสวยงาม

โดยรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ แต่ละฉบับมีจำนวน ๕๙๒ หน้า ๒,๓๖๘ บรรทัด มีน้ำหนัก ๗ กิโลกรัม และปกมีตราพระครุฑพ่าห์ติด พร้อมลงรักปิดทองทั้ง ๖ ด้านตามโบราณราชประเพณี

ที่มา :หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

สร้างโดย: 
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 101 คน กำลังออนไลน์