เตาทุเรียงและเครื่องสังคโลก

เตาทุเรียงและเครื่องสังคโลก

 http://www.archae.go.th/Historical/img/%E0%B5%D2%B7%E0%C3%D5%C2%A7_%A4%D1%B9%E1%C1%E8%E2%A8%B91-big.jpg

 

http://www.thaisecondhand.com/view/productpic/p5050524n1.jpg

 

การเริ่มต้นและการสิ้นสุดของเครื่องถ้วยสุโขทัย 


                  การเริ่มต้นอยู่ในช่วงเวลาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งตรงกับราชวงศ์ซุ่ง ของประเทศจีน ในช่วงเวลานั้นทางภาคใต้ของประเทศจีนได้เกิดความไม่สงบมีปัญหาการรบพุ่งกับชนเผ่ามองโกล ทำให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทย และมีบางส่วนที่อพยพลงมายังอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งในนั้นอาจมีช่างปั้นชาวจีนอพยพเข้ามายังอาณาจักรสุโขทัย และได้นำเอาเทคนิคการปั้นเข้ามาเผยแพร่ และได้ใช้ เมืองสวรรคโลก เป็นศูนย์กลางการทำเครื่องปั้นดินเผา ด้วยความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยที่เริ่มแผ่อิทธิพลไปยังอาณาบริเวณกว้างและมีคุณภาพดินที่ดีกว่าที่อื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นเส้นทางค้าขายสำคัญทางน้ำโดยล่องไปตามแม่น้ำยมลงสู่ที่ราบลุ่มต่ำผ่านเมืองกำแพงเพชรลงไต้

                  การสิ้นสุดของเครื่องถ้วยสุโขทัย ยุติลงในช่วงการทำสงครามระหว่างอาณาจักรล้านนา และอาณาจักรอยุธยา เพราะเจ้าเมืองสวรรคโลกได้เข้าสวามิภักดิ์กับพระเจ้าติโลกราช แห่งอาณาจักรล้านนา และน่าจะมีการกวาดต้อนผู้คน ไปยังอาณาจักรล้านนาด้วย ทำให้การผลิตเครื่องถ้วยสุโขทัยยุติลง และกลับไปเจริญรุ่งเรืองที่อาณาจักรล้านนา

 

เทคนิคการเผาและการเคลือบ


                  เครื่องถ้วยสุโขทัยส่วนมากแล้วจะเผาแบบลดออกซิเจน การบรรจุเข้าเตาเผาจะวางภาชนะต่างๆบนกี๋ หรือกี่(Pontil) เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง ไม่ล้มง่าย เทคนิคการจัดวางภายในเตานั้นมีหลายแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมในการผลิต ตลับหรือโถที่ไม่ได้เคลือบภายนอก มักเคลือบแต่ภายไน เนื่องจากภาชนะภายในใช้ใส่สิ่งของ แต่ถ้าภาชนะที่เคลือบภายนอกมักเคลือบไม่ถึงฐาน น้ำเคลือบมักแตกลานเนืองจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเตาได้โดยมีหลักฐานที่พบบริเวณศูนย์ศึกษาค้นคว้าที่เตาทุเรียง อ.ศรีสัชนาลัย ที่ยังคงมีซากเตาเผาชนิดที่เรียกว่าเตาทุเรียงตั้งอยู่มากมาย บริเวณริมแม่น้ำยม บริเวณประตูเตาหม้อ

 

สร้างโดย: 
นางสาว ชยาดา ฟองทิพย์สุคนธ์ ม.6/7 เลขที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์