วิทยาวรรณกรรม

 

 http://www.rsu.ac.th/soc/picture/book65.gif

วิทยาวรรณกรรม 
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ๒๕๐๖
พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
(ม.จ.วรรณไวทยากร วรวรรณ)
(พ.ศ. ๒๔๓๔ - ๒๕๑๙)

คุณูปการของนักปราชญ์สยาม พระนาม พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ แวดวงวิชาการ และราชบัณทิตยกย่องว่า ทรงมีอัจฉริยภาพทางด้าน

 • อักษรศาสตร์
 • นิรุกติศาสตร์
 • วรรณคดี
 • กฎหมาย
 • การทูต

เนื้อหาสาระของวิทยาวรรณกรรม อุดมด้วยทัศนะทางด้านวรรณคดีหลากหลายมุมมอง เช่น

 • ประเภทของวรรณคดี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับภาษาศาสตร์
 • รสนิยมวรรณคดี
 • เอกภาพความงามระหว่างเนื้อหาสาระกับรูปแบบ หน้าที่ คุณค่าของคำ

ลักษณะที่เป็นวรรณศิลป์ ปรัชญาวรรณศิลป์ ภาษาที่พรรณนาถึงบทบาทหนัาที่ เป็นเครื่องมือสื่อสาร สัญลักษณ์ และความหมาย ปัญหาในการจำแนกแยกแยะ วิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรม ซึ่งกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้อธิบายอย่างละเอียด แสดงให้เห็นลักษณะการเป็นผู้สนใจใฝ่รู้อย่างจริงจัง ทรงเจาะลึกถึงที่มาของคำในภาษาขอม (เขมร) ไทย บาลี สันสกฤต อังกฤษ แล้ววิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความศรัทธา ยอมรับคำที่บัญญัติขึ้นมานั้นอย่างมีเหตุผล

จุดเด่นหนังสือวิทยาวรรณกรรม คือ
การนำเสนอหลักคิดในการบัญญัติศัพท์ การไขความหรืออธิบายความหมายของคำ ที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งมีผู้อ่านโต้แย้ง หรือเขียนจดหมายถามพระองค์ เช่น คำว่า

 • ปรัชญา
 • การศาสนา
 • สังคมวิทยา
 • ภาษาศาสตร์
 • วัฒนธรรม
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ศิลปะที่มีประโยชน์
 • วิจิตรศิลป์
 • การนำคำจากต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย 

พระองค์จะศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การอธิบายศัพท์นั้น ครอบคลุมรอบด้าน และรัดกุม จำแนกว่าเป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะทั่วไป โดยคำนึงถึงหลักตรรกวิทยา และความสอดคล้องต้องกันกับการออกเสียง

ด้วยเหตุนี้ หนังสือวิทยาวรรณกรรม จึงเสริมคุณค่าการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วย จนกล่าวได้ว่าเป็นคลังปัญญาแห่งการบัญญัติศัพท์ ประวัติศาสตร์ และประวัติวรรณคดีที่สำคัญของไทยเล่มหนึ่ง

แหล่งข้อมูล

สร้างโดย: 
นางสาวยุวดี เปาอินทร์ ครูที่ปรึกษา และนางสาวรวิพร วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์