๘๐ ปีในชีวิตของข้าพเจ้า

 

๘๐ ปีในชีวิตของข้าพเจ้า
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพขุนวิจิตรมาตรา
(สง่า กาญจนาคพันธ์) ๙ ตุลาคม ๒๕๒๓
กาญจนาคพันธ์ (ขุนวิจิตรมาตรา)
(พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๕๒๓)

ขุนวิจิตรมาตรา มีผลงานเขียนบทความลงในวารสารต่างๆ เกี่ยวด้วยสังคมวัฒนธรรมไทยจำนวนมาก

งานรวมเล่มของชุนวิจิตรมาตรา

  •  ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์
  • เด็กคลองบางหลวง
  • คอคิดขอเขียน
  • ภูมิศาสตร์สุนทรภู่
  • สำนวนไทย

งานของขุนวิจิตรมาตรามีลักษณะเด่น คือ เป็นการบันทึกสภาพสังคม และโดยที่ท่านมีภูมิรู้ถึงรากฐานของสิ่งนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกัน มีภูมิรู้เกี่ยวกับโลกอันสามารถนำมาเป็นข้อเปรียบเทียบหรืออ้างอิง ยิ่งช่วยให้เข้าใจตำแหน่งแห่งที่ของสังคมที่เป็นอยู่ และเปลี่ยนแปลงไปชัดเจนยิ่งขึ้น

หนังสือ ๘๐ ปีในชีวิตของขุนวิจิตรมาตรา ได้สะท้อนให้เรารู้สึกได้ว่า

  • ขุนวิจิตรมาตราไม่ใช่ผู้ที่สนใจการเมือง หรือมักใหญ่ใฝ่สูง ท่านไม่สนใจที่จะสร้างชื่อเสียงจากวิชาความรู้ หากแต่ผลิตผลงาน ก็เพื่อตัวความรู้นั้นแท้ๆ หรือเพื่อสนองแก่คุณค่าจิตใจ การทำงานให้แก่รัฐบาลจอมพลป.  ในสาระสำคัญตรงกับแนวคิดของท่านเอง เกี่ยวกับความสำคัญของเมืองไทย ชาวนาไทย และสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติสยามที่ท่านแต่ง บทละคร เรื่องบ้านไร่นาเรา หรือหนังสือชุดประวัติการค้าไทย ๘๐ ปีในชีวิตของข้าพเจ้า

งานของขุนวิจิตรมาตราสะท้อนให้เห็นสามสิ่งพร้อมๆ กัน คือ

  • เราได้เห็นถึงพัฒนาการของสังคมไทย และทางเลือกของคนไทย โดยเฉพาะในเมืองหลวงในระยะต่างๆ ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก
  • เห็นถึงกระบวนคิดของผู้คนในวงการชนชั้นปัญญาชน ผู้มีบทบาทในการผลิตงานศิลปวัฒนธรรม เห็นได้ชัดเจนว่า ในเวลาที่กล่าวนั้น แม้ว่ากระแสวัฒนธรรม และความเป็นตะวันตกจะรุกเข้ามา แต่สังคมไทยก็ยังมีจุดยืน มีหลักคิดอยู่พอเพียงในบางระดับที่จะสามารถพัฒนา และปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ โดยที่ยังไม่ละทิ้งรากแห่งความเป็นไทย
  • งานชิ้นนี้ทำให้ได้เห็นถึงชีวิตของท่านผู้ประพันธ์เอง ผู้ซึ่งดำเนินชีวิตอย่างสงบเรียบง่าย ตรงไปตรงมาต่อความคิด และความรู้ของตนเอง

แหล่งข้อมูล

สร้างโดย: 
นางสาวยุวดี เปาอินทร์ ครูที่ปรึกษา และนางสาวรวิพร วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์