เงื่อนไขและคำสั่งวนซ้ำ


1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลลัพธ์ดังนี้
1 2 3 4 5
2 3 4 5
3 4 5
4 5
5
ให้ใช้คำสั่งวนรอบ for, while และ do - while ในการเขียนโปรแกรม

2. จงเขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณ โดยรับของแม่สูตรคูณจากผู้ใช้
input = 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 =20
2 x 11 = 22
2 x 12 = 24
ให้ใช้คำสั่งวนรอบ for, while และ do - while ในการเขียนโปรแกรม
1. จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำนวณผลการเรียน โดยรับคะแนนจากผู้ใช้ กำหนดว่า

Grade Score
A 80 - 100
B 70 - 79
C 60 - 69
D 50 - 59
F 0 - 49

ให้ใช้คำสั่งเงื่อนไข if, if - else, if - else -if และ switch ในการเขียนโปรแกรม2. ค่าบริการน้ำประปาแห่งหนึ่ง มีอัตราดังตาราง ให้สามารถทำการคำนวณค่าใช้บริการน้ำประปาของบริษัทแห่งนี้
จำนวนหน่วย จำนวนเงินต่อหน่วย (บาท)
5 หน่วยแรก 5.00
6 - 10 1.50
10 - 30 1.75
30 - 50 2.00
มากกว่า 50 2.50

ให้ใช้คำสั่งวนรอบ for, while และ do - while ในการเขียนโปรแกรมคำสั่ง แบบฝึกหัด ให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และกดปุ่มดูผลคะแนน
1. จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำนวณผลการเรียน โดยรับคะแนนจากผู้ใช้ กำหนดว่า1. ประโยคใดต่อไปนี้เมื่อทดสอบเงื่อนไขแล้วจะไม่เข้าสู่ loop
for(j=0;j<15;j++)
for(i =1;i>5;i++)
for(m=2;m<3;m++)
for(n=0;n<2;n++)

2. จะพิจารณาเลือกใช้ลูป for เมื่อใด
เมื่อต้องการเข้าสู่ loop อย่างน้อย 1 ครั้ง
เมื่อไม่ทราบจำนวนครั้งการทำซ้ำที่แน่นอน
เมื่อทราบจำนวนครั้งการทำซ้ำที่แน่นอน
เมื่อต้องการทดสอบเงื่อนไขก่อนทำงาน

3. เมื่อต้องการทดสอบเงื่อนไขก่อนเข้าสู่ loop จะเลือกใช้ loop แบบใด
for
while
do..while
while และ do.. while

4. ข้อใดเป็นการทดสอบเงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว
if
if else
if else if
switch

5. ข้อใดมีเงื่อนไขเป็นเท็จ
5 > 4
5 != 4
3 < 4
3 > 4

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:


สร้างโดย: 
ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์