การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                         คำสั่ง จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

                          1. ขณะนี้โชคดี มีทรัพย์สินและหนี้สินดังต่อไปนี้
                              บ้านมูลค่า 800,000.- บาท รถยนต์ 1 คัน   มูลูค่า 300,000.-บาท  เงินกู้ 300,000.- บาท
                              เงินสด 10,000.-  สินเชื่อรถยนต์ 200,000.- บาท เงินฝากธนาคาร 50,000.-
                              1.1 ในขณะนี้ โชคดี มีทรัพย์สินสุทธิเท่าใด
                              1.2 สถานะทางการเงินในปัจจุบันของโชคดีเป็นอย่างไร

                          2. มีฝัน จดรายการรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 2 วันที่ผ่านมาไว้ดังนี้ เพื่อให้ข้อมูลแสดง
                             รายละเอียดที่เป็นระบบ และดูง่ายมากขึ้น ให้ท่านนำไปจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ของมีฝัน

                             วันที่ 10 พ.ย. ได้รับเงินค่าจ้าง 8,000.- บาท ซื้อข้าว 120.- บาท ซื้อของใช้ 480.- บาท
                                               ขายของเก่าได้เงิน 250.- บาท เติมน้ำมันรถ 500.- บาท
                              วันที่ 11 พ.ย. ซื้อเครื่องดื่ม 130.- บาท ซื้อยา 75.- บาท จ่ายค่าโทรศัพท์ 430.- บาท

                          3. สมหวัง ทำงานได้รับเงินเดือน ๆ ละ 15,000.- บาท ส่วนใหญ่นำไปใช้จ่ายรายการต่าง ๆ
                              ในสัดส่วนดังนี้ เก็บออม 10 % จ่ายเป็นค่าอาหาร 40% จ่ายเป็นค่าของใช้ 20% 
                              ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 10%  กันไว้สำหรับซื้อบ้าน 20 %

                              
                              จากข้อมูลดังกล่าวให้ท่านจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลของสมหวังสำหรับระยะเวลา 1 เดือน
                             

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์