การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                 กร  ศิริโชควัฒนา.  วิธีบริหารเงินของเศรษฐี ที่คนอยากรวยต้องเรียน.  บริษัทสำนักพิมพ์ดอกหญ้า.
                          กรุงเทพฯ,  2551.
                 กิตติพัฒน์  แสนทวีสดุข.  เงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ,
                          2550.
                 เติมบุญ.  วางแผนการเงินและชีวิตให้รวย (อย่างบูรณาการ).  ซีเอ็ดยูเคชั่น.  กรุงเทพฯ,  2549.
                 ธนัยวงศ์  กีรติวานิชย์.  การเงินส่วนบุคคล "เงินทองของมีค่า" สำหรับอาชีวศึกษา.  สถาบันพัฒนา
                          ความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,  2549.
                 สุมาลี  เกตุรามฤทธิ์.  การเงินส่วนบุคคล.  สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพฯ, 
                 อมิตา  อริยอัชฌา.  เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็นล้าน.  บริษัท  แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด.  กรุงเทพฯ,
                          2551.

 

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์