การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล


                           

                            เมื่อประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ ให้ทำการ
                     ประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องจ่ายในเดือนนั้น สำหรับรายจ่ายของบุคคลจะมีรายการใดบ้าง
                     มาก หรือน้อย ขึ้นอยู่กับสถานะในชีวิตส่วนตัว เช่น อายุ อาชีพ (ศึกษาอยู่ หรือทำงานแล้ว) อายุ
                     งานที่ทำ ตำแหน่ง หน้าที่ โสดหรือแต่งงาน มีบุตรหรือไม่มี มีบุตรกี่คน และรวมถึงภาระการเลี่ยงดู
                     คนในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาถึงสถานะดังกล่าวก็จะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์
                     กับรายจ่ายหรือพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน แน่นอนว่าคนที่มีภาระต้องหาเลี้ยงคนหลายคน ย่อมต้องมี
                     ค่าใช้จ่ายมากกว่าคนที่ไม่ต้องรับภาระเลี้ยงดูใคร  
                            ถึงแม้ว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของของบุคคลจะมีมาก แต่ในการประมาณการรายจ่าย
                    เพื่อจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล เราอาจนำรายจ่ายที่เกิดขึ้นมาจัดเข้าหมวดเพื่อให้ง่ายต่อการจัดทำ
                    ได้ดังนี้  
                                     1. เงินออม หรือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน
                                     2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
                                     3. ภาระหนี้สิน 
                                     4. ค่าประกันภัย 
                                     5. เงินสำหรับแผนการในอนาคต
                     

                            ตัวอย่าง : การประมาณการค่าใช้จ่าย

                                        ค่าใช้จ่าย:-
                                                 - เงินออม                          3,000.-    บาท
                                                 - ค่าอาหาร และของใช้         12,500.-   บาท
                                                 - ค่างวดรถ                         8,000.-   บาท
                                                 - ค่าผ่อนบ้าน                     15,000.-   บาท
                                      รวมค่าใช้จ่าย                             38,500.-   บาท    

 

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์