การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                           
                          การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล เป็นเครื่องมือสำคัญที่เรานำมาใช้ในการวางแผนทางการเงิน
                    แต่จะไม่มีประโยชน์เลยหากเราไม่ปฏิบัติตามแผนที่ประมาณการไว้ หรือไม่เห็นความสำคัญกับงบ
                    ที่ได้จัดทำขึ้น  เพื่อให้งบประมาณส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นสามารถนำมาใช้ในการวางแผนทางการเงิน
                    มีข้อแนะนำบางประการที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อการวางแผนการในการดำเนินชีวิตประจำวัน และ
                    สำหรับแผนการในอนาคต ดังนี้
                                      1. การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล เป็นการประเมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
                    และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การประมาณการใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
                    ในการจัดทำ จึงควรนำข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตที่ผ่านมา พิจารณาร่วมกับ
                    แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เป็นสำคัญ
                                     2. ในการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล หากมีการจัดทำทั้งงบประมาณสำหรับระยะ
                    เวลาที่มีช่วงเวลาระยะยาว เช่น สำหรับระยะเวลา 1 ปี อาจจะทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ในการ
                    ควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น หากมีการจัดทำงบประมาณสำหรับงวด
                    ระยะเวลา 1 เดือน ควบคู่ไปด้วย ก็จะทำให้ได้เครื่องมือสำหรับนำไปใช้ควบคุมพฤติกรรมการ
                    ใช้จ่ายเงินได้รัดกุม และนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
                                     3. การประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย หากสามารถทำได้ละเอียด ก็จะทำให้
                    ควบคุมการใช้จ่ายเงินได้ง่ายขึ้น แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำรายละเอียดมากเกินความจำเป็น
                                     4. รูปแบบในการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ
                    ความสวยงาม หรือการเขียนรายการรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เป็นวิชาการ สิ่งสำคัญที่ควรให้
                    ความสำคัญก็คือ รายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง และอ่านแล้วสื่อความหมาย เข้าใจง่าย  

                                                                          

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์