การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                             ตัวอย่าง : งบประมาณส่วนบุคคลของครอบครัวตอนปัญญา
                                        ครอบครัวตอนปัญญามีสมาชิก 5 คน คุณพ่อ คุณแม่ รับราชการ มีบุตรด้วยกัน
                                        3 คน คนโตเป็นหญิงอายุ 10 ปี คนรองเป็นหญิง อายุ 6 ปี คนเล็กเป็นชาย
                                        อายุ 1 ปี 

                                                                   ครอบครัวตอนปัญญา
                                                                 งบประมาณส่วนบุคคล  
                                                                สำหรับระยะเวลา 1 เดือน

                                       รายได้:-
                                                เงินเดือน                                50,000.-    บาท
                                                เงินค่าสอนพิเศษ                       20,000.-    บาท
                                                            รวมรายได้                 70,000.-   บาท
                                            
                                       ค่าใช้จ่าย:-
                                                เงินออม                                  5,000.-     บาท
                                                ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
                                                   - ค่านมลูก                            5,000.-     บาท
                                                   - ค่าอาหาร  และของใช้           15,000.-    บาท
                                                   - ค่าน้ำมันรถ                          4,000.-    บาท
                                                   - ค่าน้ำ ค่าไฟ                         1,000.-    บาท
                                                   - ค่าโทรศัพท์                         1,000.-    บาท
                                                ค่าผ่อนบ้าน                             20,000.-    บาท
                                                ค่าประกันภัย                            12,000.-    บาท
                                                เงินสำหรับค่าเล่าเรียนลูก               6,000.-    บาท
                                                          รวมค่าใช้จ่าย                70,000.- บาท

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์