การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                           
 
                           เมื่อตีเส้นทำแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นตอนของการจำบันทึกรายการในแต่ละช่อง
                    โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่จะนำไปจดบันทึกในแต่ละช่อง ดังนี้

                           1. ช่อง "วัน/เดือน/ปี" : ให้เขียนวันที่ เดือน และ พ.ศ. ที่เกิดรายได้ หรือค่าใช้จ่ายขึ้น
                           2. ช่อง "รายการ" : ให้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน เช่น รับเงินเดือน รับค่าจ้าง
                     รับเงินค่าเช่า เป็นต้น และใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร
                     ค่าน้ำมันรถ ค่าของใช้ เป็นต้น
                           3. ช่อง "รายรับ" : ใช้บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเข้ามา เขียนให้ตรงกับบรรทัดที่บันทึก
                     รายละเอียดในช่องรายการ
                           4. ช่อง "รายจ่าย" : ใช้บันทึกจำนวนเงินที่จ่ายออกไปเป็นเงินสด เขียนให้ตรงกับบรรทัดที่บันทึก
                     รายละเอียดในช่องรายการ
                           5. ช่อง "หมายเหตุ" : ใช้บันทึกรายละเอียดรายการรับ และจ่ายที่เกิดขึ้น หรือใช้เป็นบันทึกเตือน
                     ความจำ                         

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์