การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                          เมื่อมีข้อมูลพร้อมสำหรับที่จะนำมาใช้ในการวางแผนทางการเงินแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการ
                    ลงมือจัดทำแผนทางการเงินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเครื่องมือสำคัญที่เรานำมาใช้ในการ
                    วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลก็คือการจัดทำ "งบประมาณส่วนบุคคล"   ซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มลงมือ
                    จัดทำงบประมาณส่วนบุคคล เราก็ควรจะทราบว่าสถานะทางการเงินในปัจจุบันของเราเป็นอย่างไร
                    ด้วยการเปรียบเทียบทรัพย์สิน และหนี้สินในปัจจุบัน หากมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ก็แสดงว่าใน
                    ปัจจุบันฐานะทางการเงินของเราค่อนข้างดี แต่หากผลต่างระหว่างทรัพย์สิน กับหนี้สินออกมาเป็น
                    ลบ นั่นแสดงว่าเรามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ทำให้เราต้องระวังมากขึ้น
                        
                         แผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

                                 1. มีความยืดหยุ่น คือ สามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
                         การจัดทำแผนทางการเงินมีการเปลียนแปลง
                                 2. มีสภาพคล่อง แผนทางการเงินที่ดีควรมีสภาพคล่องพอสมควร เพื่อรองรับสถานะทาง
                         การเงินที่อาจเปลี่ยนแปลง โดยเราต้องมีเงินสำรองมากพอสำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
                        กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์