การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                           งบประมาณส่วนบุคคล (Cash Budgeting)   เป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ในการ
                    วางแผนทางการเงินของบุคคล โดยเป็นการวางแผนการออม และการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้อง
                    กับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต  เพื่อให้บุคคลบรรลุ "เป้าหมายในการดำเนินชีวิต"  และ
                    "เป้าหมายทางการเงิน" ที่ต้องการ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล 
                    โดยทั่วไปก็คือ

                                  1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุมการใช้จ่ายเงินของบุคคล ให้สอดคล้องกับ
                            รายได้ที่คาดว่าจะได้
                                  2. เพื่อช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายในการดำเนินชีวิต และเป้าหมายทางการเงินตาม
                            ต้องการ

                            การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเริ่มต้นการควบคุมการใช้จ่าย
                   เงินสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการประมาณการรายรับ
                   และรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับ อาจทำการประมาณการเป็นรายเดือน หรือ ปี ก็ได้ หากทำเป็นรายเดือน
                   ก็ยิ่งละเอียด โดยในงบประมาณส่วนบุคคลจะประกอบไปด้วยการประมาณการรายการต่าง ๆ ในแต่ละ
                   หมวด ดังนี้ 

                                    1. รายได้
                                    2. เงินออม หรือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน
                                    3. ค่าใช้จ่าย
                                    4. เงินสำหรับแผนการในอนาคต
                        

                  

               

 

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์