วาดภาพด้วย Paint

รูปภาพของ kunkrufon

 

   1. คลิกเมนู File

   2. คลิกเมนูย่อย Save หรือ Save As

   3. พิมพ์ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล ซึ่งจะปรากฎชื่อที่พิมพ์ในกรอบ File Name

   4. คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บแฟ้มข้อมูล จาก Save in :

   5. คลิกปุ่ม Save

Sealedการใช้คำสั่ง Save ใช้สำหรับการจัดเก็บครั้งแรก และการจัดเก็บซ้ำชื่อเดิม ตำแหน่งเดิมในครั้งต่อไป

Sealedการใช้คำสั่ง Save As ใช้สำหรับการจัดเก็บครั้งแรก และการจัดเก็บครั้งต่อไป ที่ต้องการเปลี่ยแปลงชื่อแฟ้มข้อมูล หรือเปลี่ยนตำแหน่งในการเก็บแฟ้มข้อมูล


 

   1. คลิกเมนู File

   2. คลิกเมนูย่อย Open

   3. คลิกเลือก ตำแหน่งที่ต้องการเปิดแฟ้ม จาก Look in :

   4. ดับเบิลคลิกเลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการเปิดขึ้นมาใช้งาน


สร้างโดย: 
นางสาวพชร รวยทรัพย์ และเด็กหญิงอัญชลีรัตน์ รวยทรัพย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์