Uncountable Nouns ( นามนับไม่ได้ )

 

 

 
   เป็นนามที่นับไม่ได้ เนื่องจากภาษาอังกฤษมองสิ่งนั้นในภาพรวม
และคิดว่าไม่สามารถจะแยกเป็นส่วนได้
  รวมทั้งความคิด การกระทำต่างๆที่เป็นรูปธรรม( abstract nouns ) ด้วย เช่น
 
 

 Concrete: เช่น  water, milk, butter, furniture, luggage, iron,equipment,clothing,garbage, junk

 
 

 Abstract  : เช่น anger, courage, satisfaction,happiness,knowledge

 
 

 ชื่อภาษาเช่น English,German,Spain

 
 

 กีฬาต่างๆ :เช่น hockey, football, tennis

 
 

 ชื่อวิชาต่างๆ: เช่น  sociology, medicine, anthropology

 
 

 อื่นๆ : news, money,mail ,work,homework,gossip, education, weather

 
 

 มีรูปเอกพจน์   และเมื่อกล่าวถึงเป็นการทั่วๆไป หรือ ไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน ไม่ต้องนำด้วย articles  เช่น

 
 

 I have bread and butter for breakfast every morning.

 
 

 ( ฉันกินขนมปังและเนยเป็นอาหารเช้าทุกวัน )

 
 

 We cannot live without air and water.

 
   ( เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากอากาศและน้ำ )  
 

 Uncountable nouns ที่ทำหน้าทีประธานของประโยค จะต้องใช้ verb ด้วยหลักการเดียวกับคำนามเอกพจน์ เช่น

 
 

 Butter is fattening. ( เนยทำให้อ้วน )

 
 

 ปกติจะมีรูปเป็นเอกพจน์   แต่ทำให้เป็นพหูพจน์ได้โดยบอกจำนวนตามภาชนะที่บรรจุ กลุ่ม น้ำหนัก และลักษณะนาม เช่น

 
   two cups of water, three pieces of information, five patches of sunlight 
three games of hockey, two lumps of sugar
 
 

 I need two lumps of sugar for my coffee. 

 
   ฉันกินกาแฟต้องใส่น้ำตาล  2  ก้อน  
   เปรียบเทียบการใช้ articles   ของคำนามทั้งสอง ( this,that,, these, those นำมารวมในที่นี้ เนื่องจากเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับ the )  
   
  a, an the this/that these/those no articles
Countable noun
singular
xx xx xx - -
Countable noun
plural
- xx - xx xx
Uncountable - xx xx - xx

 
    เช่น
I want an orange. (ไม่ใช่ I want orange.)
Where is
the bottle? ( ไม่ใช่ Where is bottle?)
Do you want
this book?
I want
those books up there.
 
   เปรียบเทียบการใช้  Quantifiers  ของคำนามทั้งสอง  
   
  much, less, little, a little, very little, a large amount of, some, any, most, more, all, a lot of, no, none of the, enough, other, the other, such many, both, several, few/fewer/fewest, a few, one of the, a couple of, two, twenty each, every, any, one
Countable singular       xx
Countable plural
( + s ที่คำนาม )
  xx xx  
Uncountable xx xx    

 
   เช่น
Countable singular :
Out of
every  five men only two were fit. 
 
   มีผู้ชายสองในทุกๆห้าคนเท่านั้นที่สุขภาพแข็งแรง  
   Countable plural:
Can I have some biscuitsขอขนมปังกรอบหน่อยได้ไหมคะ
She has
a lot of books.  เธอมีหนังสือมากมาย
I have
fewer pencils than you. ฉันมีดินสอน้อยกว่าคุณ
 
   Uncountable:
Can I have
some water. ขอน้ำหน่อยได้ไหมคะ
have less courage than you. ฉันมีความกล้าน้อยกว่าคุณ
 
 

           

 
   แหล่งข้อมูลอ้างอิง  
    http://ict.moph.go.th/English/content/nouns02_count.htm  
สร้างโดย: 
mk

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์