เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

 

 

 

 
    คำนามในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการนับมี  2 ชนิดคือ
  • นามนับได้  ( countable nouns )  สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular )
    หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้
  • นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns )  โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular )
    แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้
 
      หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้  1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น  
 
Singular Plural Singular Plural
apple ( แอปเปิล ) apples stamp ( แสตมป์ ) stamps
comb ( หวี ) combs face (หน้า ) faces
computer ( คอมพิวเตอร์ ) computers    

 
     
     2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
glass ( แก้ว ) glasses  dish ( จาน ) dishes
bus ( รถประจำทาง ) buses box ( กล่อง ) boxes
church ( โบสถ์ ) churches quiz ( การสอบสั้นๆ ) quizzes
 
     3. คำนามที่ลงท้ายด้วย และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
tomato ( มันฝรั่ง ) tomatoes echo ( เสียงก้อง ) echoes
potato ( มันฝรั่ง ) potatoes torpedo ( ตอร์ปิโด ) torpedoes
hero ( วีรบุรุษ ) heroes    
 
    ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วยบางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
auto (รถยนต์ ) autos casino ( บ่อนการพนัน ) casinos
bamboo ( ไม้ไผ่ ) bamboos piano ( เปียโน ) pianos
studio (ห้องสตูดิโอ ) studios tobacco ( ยาสูบ ) tobaccos
kangaroo ( จิงโจ้ ) kangaroos kilo ( กิโล ) kilos
 
    ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง  
   
Singular Plural Singular Plural
cargo ( สินค้า ) cargos,cargoes buffalo ( ควาย ) buffalos, buffaloes
mango ( มะม่วง) mangos,mangoes motto ( ภาษิตประจำใจ ) mottos,mottoes
mosquito ( ยุง ) mosquitos, mosquitoes zero ( เลขศูนย์ ) zeros, zeroes
 
     4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
army ( กองทัพ ) armies lady ( สุภาพสตรี ) ladies
family ( ครอบครัว ) families library ( ห้องสมุด ) libraries
baby ( เด็ก ) babies    
 
    ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s  
   
Singular Plural Singular Plural
toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย )
key ( กุญแจ )
day ( วัน )
toys
boys
keys
days
monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น )
valley ( หุบเขา )
monkeys
storeys
valleys
 
     5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น  
   
Singular Plural Singular Plural
calf ( ลูกวัว) calves wolf ( หมาป่า ) wolves
thief ( ขโมย ) thieves life ( ชีวิต ) lives
knife ( มีด ) knives wife ( ภรรยา ) wives
half ( ครึ่ง ) halves    
 
    ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น  
   
Singular Plural Singular Plural
belief ( ความเชื่อถือ) beliefs dwarf ( คนแคระ ) dwarfs
brief ( สำนวนคดีความ ) briefs grief  ( ความเศร้าโศก ) griefs
chef ( หัวหน้าพ่อครัว ) chefs gulf ( อ่าว ) gulfs
chief ( หัวหน้า) chiefs reef (หินโสโครก ) reefs
cliff ( หน้าผา ) cliffs safe ( ตุ้นิรภัย) safes
 
    คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ  
   
Singular Plural Singular Plural
scarf ( ผ้าพันคอ ) scarfs, scarves roof  ( หลังคา ) roofs, rooves
staff (คณะบุคคล ) staffs, staves wharf (ท่าเรือ ) wharfs ,wharves
 
  6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ  
   
Singular Plural Singular Plural
goose ( ห่าน ) geese man ( ผู้ชาย ) men
louse  ( เหา,หมัด ) lice woman (ผู้หญิง ) women
mouse ( หนู ) mice ox ( วัว ) oxen
foot ( เท้า ) feet child ( เด็ก ) children
tooth ( ฟัน ) teeth    
 
       7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน  
               
Singular & 
Plural
Singular & 
Plural
Singular & 
Plural
Singular &
  Plural
aircraft( เครื่องบิน ) herring ( ปลาเฮอริง ) deer ( กวาง ) species ( ชนิด )
carp( ปลาคาร์พ ) salmon ( ปลาซาลมอน ) bison ( วัวกระทิง ) corps ( กองร้อย )
fish( ปลา ) Mackerel ( ปลาแมคเคอเรล ) Shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก ) series ( ชุด )
sheep( แกะ ) trout ( ปลาเทร้า ) barracks ( โรงเรือนทหาร )  

 
     8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน

 
      
Economics
(วิชา เศรษฐศาสตร์ )
civics
( วิชาหน้าที่พลเมือง )
works ( โรงงาน ผลงาน )
ethics
(วิชาศีลธรรม)
mumps
( คางทูม)
news ( ข่าว )
mathematics( คณิตศาสตร์ ) teens
( คนวัย 13 - 19  ปี )
ashes ( ขี้เถ้า )
Mechanics
( กลสาสตร์ )
twenties
( คนวัย 20-29 )
measles ( หัด )
politics
( การเมือง )
thirties 
( คนวัย 30 - 39 )
tactics ( กลยุทธ )
sciences
( วิทยาศาสตร์ )
headquarters  ( สำนักงานใหญ่) means ( วิธี )
Statistics
(วิชาสถิติ )
whereabouts ( ที่อยู่ )  

 
     9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น  
   
arms ( อาวุธ ) pajamas  ( ชุดนอน ) thanks ( ความขอบคุณ )
assets (ทรัพย์สิน ) scissors ( กรรไกร ) shorts ( กางเกงขาสั้น )
auspices ( ฤกษ์ ) drawers ( ลิ้นชัก ) wages ( ค่าจ้าง )
biceps ( กล้ามเนื้อแขน ) sheers ( กรรไกรยาว ) intestines ( ลำใส้ใหญ่ )
clothes ( เสื้อผ้า ) suds ( ฟองสบู่ ) goods (  สินค้า )
contents ( สารบัญ ) spectacles ( แว่นตา ) eyeglasses ( แว่นตา )
customs ( ภาษีศุลกากร ) earnings ( รายได้ ) trousers,pants ( กางเกง )
jeans ( กางเกงจีนส์ ) binoculars ( กล้องส่องทางไกล ) sandals ( รองเท้าแตะ )
remains ( ซากที่เหลืออยู่ ) credentials ( หนังสือรับรอง )  
 
     10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์  
   
people( ประชาชน ) cattle ( ปศุสัตว์ ) youth ( คนหนุ่มสาว )
police ( ตำรวจ ) majority ( คนส่วนมาก ) swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)
poultry ( สัตว์ปีก ) minority ( คนส่วนน้อย )  
clergy ( พระฝรั่ง ) offspring ( ลูก )  
 
 

          

 
    แหล่งข้อมูลอ้างอิง  
    http://ict.moph.go.th/English/content/nouns03_singular.htm  
     
สร้างโดย: 
DD

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์