โภชนาการเพื่อสุขภาพ

โภชนบัญญัติ 9 ประการ


   "โภชนบัญญัติ 9 ประการ" เป็นข้อแนะนำถึงแนวทางปฏิบัติ การบริโภคอาหารให้แก่คนไทย เกิดขึ้นจากแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตผู้อำนวยการสถานบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อประมาณ ปี 2539-2542 ที่เห็นว่า ควรมีการปรับปรุงคำแนะนำในการบริโภคอาหารให้แก่ประชาชนคนไทย เพราะในอดีต
การบริโภคอาหารที่ได้รับการแนะนำมาต่อๆ กันและได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ คือ "กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แล้วร่างกายจะแข็งแรง"
             ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวใช้มาเป็นเวลานาน จนจำกันไม่ได้ว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไร ปัจจุบันวิทยาการที่ก้าวหน้าด้านอาหารและ
โภชนาการมีมากขึ้น ข้อแนะนำในอดีตจึงยังไม่ครอบคลุมถึงปัจจัย ที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นแกนนำโดยเชิญอาจารย์ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากหลายสถาบันและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดมความรู้และความคิดเห็น และจัดตั้งเป็นความคิดเห็นและร่วมกันวางแนวทางการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดี หลังจากที่ได้มีการประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน จึงได้มีการร่างและแก้ไขอีกหลายครั้งปี 2542
จึงได้ข้อสรุปและเสนอแนะ "ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย" หรือ "โภชนบัญญัติ 9 ประการ" คือ

1. กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ
4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ
5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
7. หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
9. งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

              เมื่อได้ข้อแนะนำถึงการปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว มีการทำสื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย
สถานศึกษา และประชาชนได้รับทราบ

สร้างโดย: 
สิรีธร มิตรมงคลยศ ม.6/4 เลขที่7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์