กราฟแสดงร้อยละของเด็กวัยเรียนและเยาวชนตามการจัดระดับภาวะโภชนาการ

 


         การสำรวจภาวะโภชนาการของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข  โดยวิธี การประเมินการเจริญเติบโต
ของเด็กโดยใช้กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  ซึ่งเป็นการดูลักษณะของการเจริญเติบโตว่าเด็กมีน้ำหนักเหมาะสม
กับส่วนสูงหรือไม่  เพื่อบอกว่าเด็กมีรูปร่างสมส่วน  อ้วนหรือผอม  ตามเกณฑ์อ้างอิง น้ำหนักส่วนสูง  และเครื่องชี้วัด
ภาวะโภชนาการของประชาชนไทย ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน พ.ศ. 2542 พบสถิติว่าแนวโน้มของการมีภาวะโภชนาการ
เกินในเด็กมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

 

กราฟแสดงร้อยละของเด็กวัยเรียนและเยาวชนตามการจัดระดับภาวะโภชนาการ
โดยใช้น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงมาตรฐานใหม่จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2546


แหล่งข้อมูลรูปภาพ : http://www.hiso.or.th/hiso/health_event/ghealth_event25.php

 

        จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ชัดเจนว่า สถานการณ์ของการเป็นโรคอ้วนในกลุ่มเด็กยังคงอยู่ในอัตราที่สูง
และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ ดังนั้นเด็กเป็นโรคอ้วน
จึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ควรให้การควบคุมและป้องกัน

สร้างโดย: 
สิร๊ธร มิตรมงคลยศ ม.6/4 เลขที่7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์