ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2530 เพื่อเปิดหลักสูตรสาขาวิชา กายภาพบำบัด
เนื่องจากในขณะนั้นเกิดภาวะการขาดแคลนนักกายภาพบำบัดมาก
แต่มีสถาบันผลิตนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย เพียง 3 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในระยะแรก คณะกายภาพบำบัดประกอบด้วย 4 ภาควิชา ได้แก่

• ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน ซึ่งเปิดสอนวิชาสรีรวิทยาให้กับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• ภาควิชาการรักษาด้วยการเคลื่อนไหว
• ภาควิชาการรักษาด้วยไฟฟ้า
• ภาควิชาคลินิกกายภาพบำบัด

ในระยะต่อมา อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาโอนย้ายไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ กอร์ป
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยต้องการให้คณะต่างๆ รวมกันเป็นกลุ่มคณะ
จึงได้ปรับโครงสร้างของคณะกายภาพบำบัดใหม่ โดยประกอบด้วย                                                                             สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ได้แก่

• กลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
• กลุ่มวิชาระบบประสาท
• กลุ่มวิชาระบบปอด หัวใจ และหลอดเลือด
• กลุ่มวิชาคลินิกกายภาพบำบัด และกายภาพบำบัด

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์