ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2535
โดยรับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2536
การเรียนของนักศึกษาปีการศึกษาที่ 1 ถึงปีการศึกษาที่ 2 จะศึกษาพื้นฐานวิชาทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการศึกษาทั่วไป หลังจากนั้นจะศึกษาวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ
การศึกษามีทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ซึ่งจัดการสอนภายในมหาวิทยาลัย
คณะกายภาพบำบัด ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

 สาขาวิชากายภาพบำบัดพื้นฐาน
 สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกระดูกและข้อ
 สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาท และพัฒนาการบกพร่องในเด็ก
 สาขาวิชากายภาพบำบัดทางการกีฬาและอนามัยชุนชน

คณะกายภาพบำบัด เปิดสอนหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์