ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
จากการขาดแคลนนักกายภาพบำบัดของฝ่ายผู้ใช้บริการคือโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ ซึ่งเปิดทำการรับผู้ป่วยมากขึ้น และความรับผิดชอบของฝ่ายผลิตคือคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมี ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ เป็นคณบดี จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการ ผลิตบุคลากรทางกายภาพบำบัดขึ้น โดยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างคณะเทคนิคการ แพทย์และคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ เป็นคณบดีในขณะนั้น ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมีโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมอยู่ ดร.เฮดเล่ย์ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม จึงได้เข้าร่วม ในการวางแผนการจัดตั้ง ภาควิชากายภาพบำบัด และเสนอความช่วยเหลือในการแนะนำ ติดต่อด้านอาสาสมัครและนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ จากสหราชอาณาจักรอังกฤษ

            โครงการจัดตั้งภาควิชาฯ และผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยจัด เป็นโครงการขยายงานของ คณะเทคนิคการแพทย์และเป็นโครงการที่ได้กำหนดไว้แล้วใน โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสำหรับแผนงาน ผลิตบัณฑิต ในช่วงแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)

            การร่างหลักสูตร เนื่องจากในขณะนั้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้จบการศึกษากายภาพ บำบัดอยู่เพียงสองคนคือ ผศ.กมลทิพย์ รัตนไพโรจน์ อาจารย์ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และนางสาวเพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต อาจารย์ในภาควิชา สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จึงถูก เสนอชื่อให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในขั้นแรกได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
โครงการผลิตบุคลากรด้านกายภาพบำบัดจำนวน 6 ท่านคือ

ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์
ผศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์
ผศ.กมลทิพย์ รัตนไพโรจน์
อาจารย์เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต
มิสซิสอิเรน่า กิบบิ้นส์
อาจารย์สุภินันท์ สายเชื้อ
ผศ.นพ.พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 95/2523 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2523

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 86 คน กำลังออนไลน์