ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
หลังจากที่นายแพทย์เฟื่อง  สัตย์สงวน  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
กลับจากดูงานที่สหรัฐอเมริกา  ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของงานกายภาพบำบัดว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วย
หลังผ่าตัดหายได้เร็วขึ้น
พ.ศ.2542,21ก.ค. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 306 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์

พ.ศ.2542,7ก.ย. มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ลงนามศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พ.ศ.2542,22ก.ย. มีคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1747/2542 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์กานดา ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกายภาพบำบัด เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์

พ.ศ.2542,11ต.ค. มีคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1927/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ จำนวน 9คน

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มหลักสูตรกายภาพบำบัดระดับปริญญา โดยเริ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ระดับปริญญาโทใน พ.ศ. ๒๕๒๖ และระดับปริญญาเอกใน พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัด ยังเป็นสถาบันแรกที่เริ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรหลังปริญญา นอกจากการเรียนการสอนแล้ว คณะกายภาพบำบัด ได้ทำงานวิจัยด้านกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ทางระบบประสาท ทางเด็ก ทางระบบหัวใจและการหายใจ ทางการยศาสตร์ ทางการออกกำลังกาย และด้านชุมชน   คณะกายภาพบำบัด มีคลินิกกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอกทางกายภาพบำบัดและทางกิจกรรมบำบัด คลินิกกายภาพบำบัดก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้บริการกายภาพบำบัดและเป็นสถานวิจัยด้านกายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัด ยังจัดบริการกายภาพบำบัดในชุมชน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์