ประวัติคณะกายภาพบำบัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติคณะกายภาพบำบัด                                                                                                                              ฟฟฟฟภาควิชากายภาพบำบัด เป็นส่วนราชการหนึ่งในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                            ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                            ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2534
      
       ภาควิชากายภาพบำบัดได้รับการอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด)                                                 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2537 และได้ดำเนินการผลิตบัณฑิต                                                ในหลักสูตร ดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเริ่มหลักสูตรมีอาจารย์ประจำ 5 คน                                        และในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2546 มีคณาจารย์ประจำ 10 คน  นักกายภาพบำบัด 1 คน                                                       และอาจารย์ที่ลาศึกษา ต่อในต่างประเทศ 3 คน

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์