ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อม

                 

             สิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ (เกษม, 2540) จากคำจำกัดความดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราแต่คำว่า "ตัวเรา" ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวมนุษย์เราเท่านั้นโดยความเป็นจริงแล้วตัวเรานั้นเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการศึกษา / รู้เช่นตัวเราอาจจะเป็นดินถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อมดินหรืออาจจะเป็นน้ำถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อมน้ำเป็นต้นนอกจากนี้อาจมีข้อสงสัยว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีรัศมีจำกัดมากน้อยเพียงใดซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งต่างที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ได้มีขอบเขตจำกัดมันอาจอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราก็ได้จะมีบทบาทหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อตัวเราอย่างไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งนั้นๆเช่นโศกนาฏกรรมตึกเวิร์ดเทรดซึ่งตัวมันอยู่ถึงสหรัฐอเมริกาแต่มีผลถึงประเทศไทยได้ในเรื่องของเศรษฐกิจ

              สิ่งแวดล้อมประเภทมี 2 ประเภท

1. ทางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment) เวลาเร็วหรือช้าเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นดินน้ำอากาศป่าไม้สัตว์ป่าฯลฯสิ่งแวดล้อมประเภทนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจใช้ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1) สิ่งมีชีวิต (Biotic Environment) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตเช่นพืชสัตว์และมนุษย์เราอาจจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) ก็ได้
                           
                                               
                        มาภาพที่ thaigoodview.com /node/17017
                                                  
                                                                                               
                      ที่มาภาพ61.19.69.9 / ~ m311b48 /m311-13b/aa2.htm
          
2 สิ่งไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตอาจจะมองเห็นหรือไม่ก็ได้เช่นดินน้ำก๊าซอากาศควันแร่ธาตุเมฆรังสีความร้อนเสียงฯลฯเราอาจเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้กันเช่น                 
            
                                      ที่มาภาพ thai.cri.cn / chinaabc /chapter22/chapter220106.htm
           
                                 ที่มาภาพ board.fangpleng.com /index.php? = 949.0 หัวข้อ
         
                                ที่มาภาพ learners.in.th / blog /fish-fish2552/296436
     
             
สร้างโดย: 
ครูศรีสุดา คำหอมกุล และเด็กชายนรากร คำวรรณ โรงเรียนวัดบ้านคลอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์