ประวัติคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ประวัติคณะกายภาพบำบัด
                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาคนของประเทศ มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่เป็นศูนย์รวม แห่งวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประยุกต์วิชาสาขาต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) โดยมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญสูง เพื่อสามารถปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด และด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และแก้ไขความบกพร่องทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎีเพื่อความเป็นผู้นำในภูมิภาค และเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ได้มุ่งให้มีการเรียนควบคู่กันไปในกลุ่มวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปสู่การทำงานเป็นกลุ่มคณะที่มีประสิทธิภาพในอนาคต และรักการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมด้วย

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์