นักกายภาพบำบัด

 

นักกายภาพบำบัด

http://students.ithaca.edu/~lblack1/Information.html

ลักษระการทำงาน 

การบำบัดรักษาคือ การบีบนวดด้วยมือ การอาศัยความร้อนและการใช้เครื่องมืออื่นๆ                                                             โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลการบำบัดรักษาเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั่วไป                                                         ได้รู้จักคำว่ากายภาพบำบัดมากขึ้น และยอมรับว่านักกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญ                                                             ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน                                                        สามารถกลับไปประกอบอาชีพการงานได้รวดเร็ว   

นักกายภาพบำบัดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังนี้

* ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiopulmonary)
* ผู้สูงวัย (Geriatric)
* ระบบประสาท (Neurological)
* ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic)
* ผู้ป่วยเด็ก (Pediatric)

สถานที่ปฏิบัติงาน

- โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง
- ศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ
- สถาบันให้การดูแลหรือบำบัดรักษาผู้สูงอายุ
- ทัณฑสถาน
- ศูนย์รักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- สถาบันรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทางจิตสังคม
- ศูนย์บริการทางสาธารณสุข
- โรงเรียนรัฐบาล
- โรงเรียนหรือคลินิกสำหรับเด็กพิเศษ
- ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

สภาพการจ้างงาน

ราชการ       นักกายภาพบำบัดที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
เงินเดือนของทางโรงพยาบาลประมาณ10,000 บาทและสวัสดิการของโรงพยาบาลหรือ
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ เดือนละ 7,500.- บาท - มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี                                                         (โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงาน) - เดือนละ 9,600.- บาท 

เอกชน  นักกายภาพบำบัดที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
เงินเดือนประมาณ15,000 บาทและสวัสดิการของโรงพยาบาลประมาณ 10,000 - 20,000 บาท                                           รวมแล้วประมาณ30,000 บาท

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai