ศาสตรจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน

 

บุคคลสำคัญทางด้านกายภาพบำบัด

ศาสตรจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน

http://www.osknetwork.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3636

     ศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน เกิดมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 
ที่ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นบุตรหมื่นวิสัยชลธาร (พลอย สัตย์สวงน) - นางวสัยชลธาร (ฟ้อน สัตย์สงวน)
มีพี่น้อง ร่วมมารดาคือ
 ๑. เด็กชายพาด สัตย์สงวน (ถึงแก่กรรม)
 ๒. นางพิง พลอยบุศย์ (ถึงแก่กรรม)
 ๓. นางสาวฟุ้ง สัตย์สงวน (ถึงแก่กรรม)
 ๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน (ถึงแก่กรรม)
 ๕. นางสาวฝน สัตย์สงวน (ถึงแก่กรรม)
 ๖. นางสาว ขวัญ สัตย์สงวน
 ๗. นายฟู สัตย์สงวน
 ๘. นายเสนาะ สัตย์สงวน
 ๙. พันเอก(พิเศษ)สนิท สัตย์สงวน

ศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ได้สมรสกับ นางสาวลมุล ธนฤกษ์ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๗๙ มีบุตรธิดาด้วยกันรวม ๕ คน
 ๑. นางอุมา กิติยานี (สมรสกับ พันตำรวจตรี นายแพทย์ พูลศักดิ์ กิติยานี)
 ๒. นาวาอากาศตรี ธาดา สัตย์สงวน (สมรสกับ นางสาวจันทร สุภานุสรณ์)
 ๓. นางสาวดวงดาว มงคลเจริญ (สมรสกับ นายพินิจ มงคลเจริญ)
 ๔. นางสาวพิมพ์ใจ สัตย์สงวน
 ๕. นางสมัยกาญจน์ อโนมากุล (สมรสกับ นายบวร อโนมากุล)

     ศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ได้ศึกษาชั้นประถม-มัธยมตอนต้นจากเพชรบุรี                                                   และได้ศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และได้เข้าศึกษา                                                      เตรียมแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และข้ามมาศึกษาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราช                                                ซึ่งในระยะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีแห่งเดียวในประเทศไทย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน สำเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๗๖                                                   ท่านมีประวัติการเรียนดีเด่นจนได้รับเหรียญเงินตลอดหลักสูตรการศึกษา จากการปฏิบัติงานที่มุมานะ

พ.ศ.2482
ศาสตราจารย์ ที.พี.โนเบิล ได้ขอทุนมูลนิธิรอคกี้ เฟลเลอร์ ส่งศาสตรจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน                                        ไปศึกษาวิชาออร์โธปิดิคส์ ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศึกษา จึงได้กลับมารักษาผู้ป่วยประเภท                                  โรคทางกระดูกและข้อ ประจวบกับเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีผู้ป่วยที่ได้รับภัยทางอากาศ                                               ซึ่งเป็นประเภท Open หรือ Compound fracture จำนวนมาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน                                  จึงมีบทบาทเป็นอย่างมากในการวางรากฐานของงานออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

พ.ศ.2492
กิจกรรมบางอย่างที่คล้ายกายภาพบำบัดได้ริเริ่มขึ้น โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน                                              โดยมีเครื่องมืออยู่ 2-3 ชิ้น มีพนักงานเป็นบุรุษพยาบาล 1 คน ศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน                                    สอนบุรุษพยาบาลให้ใช้ไฟ Heat lamp ส่องอวัยวะที่จะทำการรักษาและนวด การนวดเพียงเพื่อต้องการ                                      ให้มีการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ไม่มีหลักการที่ถูกต้อง ยังไม่มีชื่อเรียกของกายภาพบำบัด                                                 เรียกทับศัพท์ว่า Physiotherapist

พ.ศ.2494
ศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน กลับจากดูงานที่อเมริกาและได้ดูงานกายภาพบำบัด

       ท่านมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการถ่ายเลือดเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยรับเป็นหัวหน้าหน่วยถ่ายเลือด                         (ปัจจุบันคือ ธนาคารเลือด) นอกจากนั้น แม้ว่าท่านครบเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังมาช่วยสอนให้                                        ตามความสมัครใจของท่าน โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

สร้างโดย: 
นางรุจี อภัยพลชาญ และนางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์