หลักการใช้ Future Perfect

หลักการใช้ Future Perfect Tense

 ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคตเหตุการณ์อย่างหนึ่งได้จบสิ้นลง
           "เวลาหนึ่งในอนาคต" นี้ ถ้าเป็น คำบอกอนาคต นิยมใช้หลัง by หรือ before เช่น

    * by tomorrow ก่อนพรุ่งนี้ (เมื่อถึงพรุ่งนี้)

    * by eight o'clock ก่อน 8 นาฬิกา (เมื่อถึง 8 นาฬิกา)

    * by next month ก่อนเดือนหน้า(เมื่อถึงเดือนหน้า)

    * before next year ก่อนปีหน้า

    * after two months หลังจาก 2 เดือน
 
Ex.  The meeting will have finished by six o'clcok.(การประชุมจะเสร็จสิ้นแล้วเมื่อถึงเวลา 6 นาฬิกา)
         They will have finished the work when we arrive. เมื่อเราไปถึงพวกเขาก็คงจะเสร็จงานนั้นแล้ว (เสร็จงานนั้นก่อนพวกเราไปถึง)
         She will have written five books by the time she has finished this one (เธอจะเขียนหนังสือเสร็จครบ5เล่มเมื่อตอนที่เธอเขียนหนังสือหนึ่งเล่มจบ)                   
 

Note: ข้อความใน time clause นั้นอาจใช้เป็น Present Simple หรือ Present Perfect จะใช้ Future Simple ไม่ได้
 Future Sim คู่ Present Sim จะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
 Future Perf คู่ Present Perfect จบทำจบเสร็จก็เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจบเสร็จลงก่อน


อาจใช้แสดงความคาดคะเนหรือสงสัย เช่น
Ex.  You will have heard, I expect, that Ladda is going to get married. ผมคาดว่าคุณคงจะระแคะระคายมาแล้วว่าลัดดาจะแต่งงาน

                                               

Future Continuous                       Future Simple                      Future Perfect cont

 

สร้างโดย: 
นิภัสร พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ และ อ.กาญจนา นาชัยเริ่ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์