วัดพระธาตุช่อแฮ

เส้นทางไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เมืองแพร่

ที่มาภาพ http://tourthai.tourismthailand.org/trips/phrae/watpatadchiahrea/180/big.jpg                

       จังหวัดแพร่นอกจากมีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดจากดินกลายเป็นเมืองลี้ลับที่วนอุทยานแพะเมืองผีแล้ว  เมืองแพร่ยังเป็นเมืองที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้อย่างเหนียวแน่นและเป็นเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาอีกแห่งหนึ่ง ที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทรงคุณค่างดงามตามแบบอารยธรรมล้านนา และมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองก็คือองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญของจังหวัด เป็นพระธาตุหนึ่งในเจ็ดขององค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในแถบภาคเหนือตอนบน เป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขาล (ปีเสือ)  นอกจากองค์พระธาตุช่อแฮแล้วก็ยังมีพระธาตุคู่บารมี ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันก็คือพระธาตุจอมแจ้ง ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์เมืองแพร่ทั้งสองแห่ง

       วัดพระธาตุช่อแฮเป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองแพร่และเป็นวัดสำคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดมีปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ก็คือองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุ1 ใน12 ราศี คือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ สูงประมาณ 28 เมตร นอกจากองค์พระธาตุช่อแฮแล้วภายในวัดยังมีศาสนสถานที่สำคัญอีกหลายอย่าง อาทิเช่น พระอุโบสถหลังใหญ่เก่าแก่ ,พระเจ้าทันใจ ,พระนาคปรก,พระนอน เป็นต้น

 

 

 

ที่มาภาพ http://tourthai.tourismthailand.org/trips/phrae/watpatadchiahrea/300/pic-(3).jpg

 

        องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นเจดีย์พุกามรูปแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน บุด้วยทองดอกบวบสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ลักษณะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐาน สี่เหลี่ยม 1 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้าแปดเหลี่ยม 3 ชั้นรองรับ ถัดไปเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยม ซ้อนลดชั้นกันขึ้นไป 7 ชั้น จากนั้นเป็นบัวระฆัง 1 ชั้น และหน้ากระดานหนึ่งชั้น  ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังค์ย่อมุมสิบสอง ส่วนยอดฉัตร ประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนา หุ้มด้วยทองจังโก้ ตลอดทั้งองค์ มีรั้วเหล็กรอบองค์พระธาตุ 4 ทิศ มีประตูเข้าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มปราสาท แบบล้านนา ไว้อย่างสวยงามลงตัว

 

       ภายในองค์พระธาตุช่อแฮ ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าเอาไว้ สำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้น บ้างว่าได้มาจากชื่อผ้าแพรชั้นดีซึ่งทอมาจากสิบสองปันนาจากประเทศจีน แล้วชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ  บ้างก็ว่ามาจากผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก๊อมนำมาถวาย จึงตั้งชื่อองค์พระธาตุตามชื่อของผ้าแพรที่นำมาพันถวาย องค์พระธาตุมีความสวยงามมาก ๆ ตั้งอยู่ตรงกลางลานวัดล้อมด้วยระเบียงคตสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ พื้นทั่วบริเวณปูด้วยหินอ่อนทั้งหมด ภายในมีพระอุโบสถหลังสูงใหญ่สวยงามมาก ๆ เป็นอุโบสถเก่าแก่ที่มีศิลปกรรมแบบล้านนาไทยที่วิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปชินราชจำลองเอาไว้เป็นพระประธาน  ภายในอุโบสถเป็นเสารับที่ตกแต่งด้วยปูนปั้นลวดลายวิจิตร ตกแต่งด้วยกระจกหลากสีสวยงาม เพดานเป็นไม้เขียนลายเทพพนมลวดลายระเอียดงดงามอ่อนช้อย ผนังเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา

 

 

 

ที่มาภาพ http://tourthai.tourismthailand.org/trips/phrae/watpatadchiahrea/300/pic-(36).jpg

 

        ด้านหน้าองค์พระธาตุเป็นวิหารเล็กที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดแพร่ให้ความเคารพศรัทธากันเป็นจำนวนมากและเป็น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่กับวัดพระธาตุช่อแฮแห่งนี้มาช้านานแล้ว มีความเชื่อกันว่า หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายองค์พระธาตุจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันจากศัตรูทั้งปวง  การสวดและไหว้ ให้เริ่มต้นนะโม 3 จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบและเดินเวียนองค์พระธาตุสามรอบ ชีวิตจะมีแต่สิ่งมงคลเข้ามา

ที่มาภาพ http://tourthai.tourismthailand.org/trips/phrae/watpatadchiahrea/300/pic-(8).jpg

       ทางขึ้นไปยังองค์พระธาตุช่อแฮ ไปได้สองทางคือทางรถยนต์และทางบันได ซึ่งทางบันไดทำเป็นซุ้มประตูรับทางขึ้นมีบานประตูไม้แกะสลักสวยงาม ผ่านซุ้มประตูเข้ามาก็จะเป็นจุดบริการดอกไม้ธูปเทียนและที่นั่งพักผ่อนทำบุญกับพระอาจารย์และจัดเป็นมุมวัตถุมงคลที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้เช่าบูชา ติดตัว และภายในระเบียงคต ฝั่งทิศใต้จัดแสดงพระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่าง ๆ เอาไว้มากมาย พร้อมกับจัดแสดงจำลององค์พระธาตุต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์พระธาตุ ประจำปีเกิด ทั้ง 12 ราศี        นอกจากเราได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังใช้เป็นแหล่งความรู้ได้อีกด้วย  และบริเวณที่จอดรถมีซุ้มบริการอาหารเครื่องดื่มและสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เราได้เลือกชมเลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างจุใจนอกจากมีพระเจ้าทันใจที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วภายในวัดยังมีพระนาคปรกหรือพระพุทธโลกนาถบพิตร ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ที่วัดพุทธภาวนา จังหวัดสมุทรปราการ และได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระธาตุช่อแฮชั่วคราว โดยประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลังสีขาวทั้งหมดสวยงามมาก ภายในวัดเต็มไปด้วยประชาชนที่แวะเข้ามาสักการะบูชาองค์พระธาตุและทำบุญไหว้พระที่วัดพระธาตุช่อแฮแห่งนี้ บรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยผู้คนและมีความคึกคักเป็นอย่างมาก เป็นองค์พระธาตุที่มีประชาชนจากทั่วสารทิศ ให้ความเคารพศรัทธา และเนื่องจากองค์พระธาตุช่อแฮเป็นสิ่งสำคัญของพี่น้องชาวแพร่ ในทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุขึ้น โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 9 ค่ำ -ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) ของทุกปี โดยในวันงานมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก  ใครที่ต้องการร่วมในพิธีก็เชิญได้เลยงานเขาจัดทุกปี ตรวจสอบวันเวลาให้แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

                                              

 

 

สร้างโดย: 
อ.ปาลิดา สวนชัง เเละ น.ส. ณัฐกานด์ พูนเพิ่มทรัพย์ (โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์