หลักเกณฑ์

       

หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกหนังสือ

1. เป็นหนังสือภาษาไทยที่เขียนขึ้น ในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปี พ.ศ.2519 ในสาขาวิชาความรู้ต่าง ๆ และวรรณกรรมที่ดีเด่น สำคัญ และเป็นแบบฉบับ ที่มีค่าควรอ่านได้ทุกยุคสมัย

2. เป็นหนังสือที่มีศิลปะในการเขียน

 • การใช้ภาษาที่ดี
 • มีคุณค่าทางศิลปวรรณกรรม ทั้งในรูปแบบของความงาม, ความไพเราะและความสะเทือนอารมณ์
 • เนื้อหาสาระที่ตีความหมายสะท้อนชีวิต และสังคม

3. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระ

 • แสดงออกถึงความริเริ่มสร้างสรรค์
 • สะท้อนให้เห็นความคิดอ่าน ความรู้ ประสบการณ์ สภาพของสังคม ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีทัศนะต่อชีวิต และต่อโลกที่กว้างขึ้น
 • ได้รับความรู้ ความคิดความอ่าน ความบันเทิงทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ ทำให้ผู้อ่านฉลาด
 • มีความคิดแบบเสรี หรือใจกว้าง (liberal) มากขึ้น เข้าใจชีวิต และสังคมมากขึ้น
 • มีอคติในเรื่องเผ่าพันธุ์, เพศ ฯลฯ ลดลง

4. เป็นหนังสือที่โดดเด่น มีอิทธิพลต่อความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่านจำนวนมากในยุคหนึ่งๆ ที่มีผลสะเทือนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งของหลักเขตทางประวัติศาสตร์วรรณกรรม

คณะผู้วิจัย

 • วิทยากร เชียงกูล
 • ทวีป วรดิลก
 • ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา
 • ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
 • รศ.พรภิรมณ์ เชียงกูล
 • ธรรมเกียรติ กันอริ
 • ธัญญา ผลอนันต์
 • พิทยา ว่องกุล
 • กมล กมลตระกูล
 • พรพิไล เลิศวิชา
 • พิมล เมฆสวัสดิ์

คณะกรรมการชี้ทิศทาง

 • ดร.เจตนา นาควัชระ
 • คำสิงห์ ศรีนอก
 • ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
 • ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
 • นิตยา มาศะวิสุทธิ์
 • อำพล สุวรรณธาดา  
สร้างโดย: 
นางสาวยุวดี เปาอินทร์ ครูที่ปรึกษา และนางสาวรวิพร วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์