ค. ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์

     

ค. ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์

  • ๗๓. วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์                                             วิทย์ ศิวะศิริยานนท์
  • ๗๔. ประติมากรรมไทย                                                             ศิลป พีระศรี
  • ๗๕. วรรณสาส์นสำนึก                                                              สุภา ศิริมานนท์
  • ๗๖. วิทยาวรรณกรรม                                                                พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
  • ๗๗. ความงามของศิลปไทย                                                      น. ณ ปากน้ำ
  • ๗๘. ภาษากฎหมายไทย                                                            ธานินทร์ กรัยวิเชียร
  • ๗๙. วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการฉบับวรรณคดี     เจตนา นาควัชระ และมล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
  • ๘๐. แสงอรุณ ๒                                                                       แสงอรุณ รัตกสิกร

  วิทยาวรรณกรรม   วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์ 

สร้างโดย: 
นางสาวยุวดี เปาอินทร์ ครูที่ปรึกษา และนางสาวรวิพร วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์