ข. นิยาย

     

ข. นิยาย

 • ๑๖. ละครแห่งชีวิต                                     ม.จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์
 • ๑๗. กามนิต                                             เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป
 • ๑๘. ดำรงประเทศ                                     เวทางค์
 • ๑๙. ผู้ชนะสิบทิศ                                      ยาขอบ
 • ๒๐. หนึ่งในร้อย                                        ดอกไม้สด
 • ๒๑. บางระจัน                                           ไม้ เมืองเดิม
 • ๒๒. หญิงคนชั่ว                                         ก. สุรางคนางค์
 • ๒๓. พล นิกร กิมหงวน                               ป. อินทรปาลิต
 • ๒๔. ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง                    สด กูรมะโรหิต
 • ๒๕. เราลิขิต-บทหลุมศพวาสิฏฐี                 ร.จันทพิมพะ
 • ๒๖. เมืองนิมิตร                                         ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์
 • ๒๗. แม่สายสะอื้น                                     อ. ไชยวรศิลป์
 • ๒๘. พัทยา                                                ดาวหาง
 • ๒๙. แผ่นดินนี้ของใคร                               ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์
 • ๓๐. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร                   แย้ม ประพัฒน์ทอง
 • ๓๑. ปีศาจ                                                 เสนีย์ เสาวพงศ์
 • ๓๒. สี่แผ่นดิน                                           ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
 • ๓๓. ทุ่งมหาราช                                         มาลัย ชูพินิจ
 • ๓๔. แลไปข้างหน้า                                    ศรีบูรพา
 • ๓๕. เสเพลบอยชาวไร่                               รงค์ วงษ์สวรรค์
 • ๓๖. จดหมายจากเมืองไทย                        โบตั๋น
 • ๓๗. เขาชื่อกานต์                                      สุวรรณี สุคนธา
 • ๓๘. สร้างชีวิต                                           หลวงวิจิตรวาทการ
 • ๓๙. ตะวันตกดิน                                        กฤษณา อโศกสิน
 • ๔๐. สร้อยทอง                                          นิมิตร ภูมิถาวร
 • ๔๑. พิราบแดง                                           สุวัฒน์ วรดิลก
 • ๔๒. ลูกอีสาน                                            คำพูน บุญทวี

   เสเพลบอยชาวไร่   ลูกอีสาน   ละครแห่งชีวิต   ตะวันตกดิน 

สร้างโดย: 
นางสาวยุวดี เปาอินทร์ ครูที่ปรึกษา และนางสาวรวิพร วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์