• ร่มโพธิ์ร่มไทร                         หมายถึง      เป็นที่พึ่ง, ผู้ที่ป้องกันความเดือดร้อน

 

 • รวบหัวรวบหาง                       หมายถึง      รวบรัดให้เสร็จโดยเร็ว, ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง

 • ร่วมเรียงเคียงหมอน                  หมายถึง      แต่งงานกัน

 • ร้อยเล่มเกวียน                        หมายถึง      มารยาหญิงมีมากมาย

 • รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา           หมายถึง      ทำดีคือประพฤติดีมีวิชาความรู้ก็จะได้งานเบา 
                                                           แต่ถ้าประพฤติไม่ดีไม่หาความรู้ ก็ต้องทำงานหนัก

 • ราบเป็นหน้ากลอง                    หมายถึง      ราบเรียบไม่มีอะไรกีดขวาง

 • รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง             หมายถึง      ทำไม่ถูกแล้วไม่ยอมรับผิดกลับโยนความผิดไปให้ผู้อื่น

 • รีดเลือกกับปู                           หมายถึง     ไปบังคับเอากับคนที่เขาไม่มี

 • รู้ว่าเสืออย่าเอาเรือไปจอด           หมายถึง      รู้ว่าเป็นอันตรายจงหนีไปให้ไกล

 • เรือขาดหางเสือ                       หมายถึง      การงานที่ขาดหัวหน้า , ครอบครัวที่ขาดผู้ดูแล

 • เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน      หมายถึง      คนใน เครือญาติแต่งงานกันทำให้ทรัพย์มรดกไม่ตกแก่ผู้อื่น

 • เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่       หมายถึง      คนที่ทำงานเป็นคนดีมาตลอดแต่มาเสียคนเมื่อแก่, มีอุปสรรคเมื่อใกล้จะสำเร็จ

 

 • เรื่อใหญ่คับคลอง                     หมายถึง       คนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อตกต่ำ ก็วางตัวอย่างคนทั่วไปไม่ได้
สร้างโดย: 
maxim

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์