พอลิเมอร์

 สมบัติของพอลิเมอร์ 

1. โครงสร้างของพอลิเมอร์จะมีผลต่อสมบัติทางกายภาพ

2. มวลโมเลกุล และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโซ่ของพอลิเมอร์มีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ด้วย โดยพอลิเมอร์ที่มีมวลโมเลกุลสูง และมีโครงสร้างแบบเส้นจะมีความเหนียว ส่วนพอลิเมอร์ที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่ แต่ยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ฟังก์ชัน หรือยึดกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์ จะมีจุดหลอมเหลวสูง  พอลิเมอร์ที่มีโซ่เรียงชิดกันได้มาก จะมีความหนาแน่นและความเป็นผลึกสูง จึงมีความแข็ง อากาศหรือน้ำผ่านไม่ได้ มีลักษณขุ่น หรือทึบแสง สมบัติทางเคมีของพอลิเมอร์จะขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันในโซ่พอลิเมอร์ และมีสมบัติเหมือนกับสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียวกัน เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ละลายน้ำได้ เพราะมีหมู่ –OH เป็นหมู่ฟังก์ชันเช่นเดียวกับแอลกอฮอล์   

     การนำพอลิเมอร์ไปใช้งานโดยส่วนใหญ่ มักจะนำไปใช้ทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนในสำนักงาน ท่อส่งน้ำ โครงภายนอกสำหรับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าทั่วไป เป็นต้น พอลิเมอร์ที่ถูกนำไปใช้งานนั้นมีทั้งพอลิเมอร์ธรรมชาติ (ได้แก่ เยื่อไม้ เส้นใยจากพืช หนังสัตว์ ยางพารา ฯลฯ) และพอลิเมอร์สังเคราะห์ (ได้แก่ พอลิเอทีลีน พอลิพรอพีลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน พอลิอะคริเลต พอลิคาร์บอเนต โคพอลิเมอร์ต่างๆ ฯลฯ) แม้นว่าปริมาณการนำไปใช้สำหรับพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์จะแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากสมบัติของพอลิเมอร์ทั้งสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกัน การใช้พอลิเมอร์จากทั้งสองกลุ่มเพื่อผลิตเป็นชิ้นงานและนำไปใช้จึงมีความแตกต่างกัน ทำให้ปริมาณการใช้งานของพอลิเมอร์ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันนั่นเอง นอกจากนี้แหล่งผลิตของพอลิเมอร์ทั้งสองกลุ่มเป็นปัจจัยอีกอย่างที่เข้ามามีบทบาทร่วมที่ส่งผลถึงความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ทั้งสองกลุ่มนี้ ซึ่งจากความสามารถในการผลิตได้ของพอลิเมอร์ในแต่ละกลุ่ม ย่อมส่งผลถึงปริมาณการนำไปใช้ได้ของพอลิเมอร์ในแต่ละกลุ่มด้วยเช่นกัน 

 

 

สร้างโดย: 
นายชนม์พิสิฐ เพ็ชรรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์