พอลิเมอร์

 

กระบวนการสังเคราะห์

     กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามกลไกลของปฏิกิริยา (polymerization mechanisms) คือ

- การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบเติม (Addition polymerization) หรือกลไกแบบต่อสายโซ่ (Chain-growth polymerization)

- การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่น (condensation polymerization) หรือกลไกแบบขั้น (Step-growth polymerization)

     โดยการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบเติมนั้น เป็นการต่อมอนอมอร์เข้าไปยังสายโซ่พอลิเมอร์ครั้งละหนึ่งหน่วยตามลำดับจนได้สายโซ่ยาวของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาเริ่มจากการใช้สารเริ่มปฏิกิริยา (initiator) มาสร้างพันธะกับมอนอเมอร์ 1 หน่วยก่อน จากนั้นจึงสร้างพันธะเชื่อมกับหน่วยมอนอเมอร์อื่นทีละหน่วยๆ จนได้สายโซ่ยาวในที่สุด มอนอเมอร์ที่เหมาะสำหรับปฏิกิริยาประเภทนี้จะต้องมีพันธะคู่ (double bond) ในหน่วยโมเลกุล ซึ่งโดยทั่วไปใช้หมู่ไวนีล ซึ่งพันธะไพ (Pi bond) ในพันธะคู่นี้จะแตกตัวเพื่อสร้างพันธะใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับมอนอเมอร์หน่วยต่อๆไป ตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์พอลิไวนีล คลอไรด์ (polyvinyl chloride) หรือ PVC

      ในขณะที่การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่น ต้องใช้มอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน (functional group) อย่างน้อย 2 หมู่ในหนึ่งหน่วย มาทำปฏิกิริยาแบบควบแน่น เกิดเป็นสารประกอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แล้วปลดปล่อยสารประกอบขนาดเล็กออกมา เช่น น้ำ หรือกรดไฮโดรคลอริค เป็นต้น โดยกลไกการเชื่อมต่อของหน่วยมอนอเมอร์จะเกิดตามลำดับขั้น กล่าวคือ มอนอเมอร์ 1 หน่วยจะเชื่อมต่อกัน เป็นสายโซ่ที่ยาว 2 หน่วยก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อกันอีก เป็นสาย 4 หน่วย ต่อไป เป็นขั้นๆ ดังนั้น จึงเรียกการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบนี้ว่ามีกลไกของปฏิกิริยาแบบขั้น (step growth) โดยทั่วไปการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่นจะเป็นปฏิกิริยาแบบสมดุล (Equilibrium) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับ ทำให้การสังเคราะห์สายโซ่ยาวของพอลิเมอร์เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก แนวทางแก้ไขคือ การรบกวนสมดุลของปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น เช่น การดึงเอาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่ได้ หรือสารประกอบขนาดเล็กที่ควบแน่นออกมา ออกจากระบบอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดไปข้างหน้าได้ดีขึ้น และสังเคราะห์สายโซ่ยาวของพอลิเมอร์ได้ในที่สุด

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นายชนม์พิสิฐ เพ็ชรรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์