พอลิเมอร์

กระบวนการขึ้นรูป (Polymer Processing)

 

 

     กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ เพราะเกี่ยวข้องกับการนำเอาพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้ ที่มีสมบัติเหมาะสม มาผลิตเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยศาสตร์นี้จะเกี่ยวข้องกับความรู้ในหลายๆด้านทั้งการออกแบบเครื่องจักร การพิจารณาสมบัติของพอลิเมอร์ที่ใช้ อุณหภูมิที่ใช้ การถ่ายเทความร้อน หรือการออกแบบแม่พิมพ์ เป็นต้น โดยทั่วไปการขึ้นรูปพอลิเมอร์ทำได้โดยการหลอมให้อยู่ในสถานะของเหลว แล้วทำการเคลื่อนของเหลวนี้ผ่าน หรือเข้าไปเติมในแม่พิมพ์ แล้วปล่อยให้เย็นตัวลง เพื่อให้ได้ชิ้นงานในรูปทรงที่ต้องการ การขึ้นรูปทำได้หลายวิธี เช่น extrusion, injection molding, blow molding เป็นต้น

 

 

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปพอลิเมอร์

แหล่งที่มาของภาพ : http://www.vcharkarn.com/varticle/18774

 

 

สร้างโดย: 
นายชนม์พิสิฐ เพ็ชรรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์