{ กำเนิดตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ } , พระราม

           

              
                          พระราม คือ พระนารายณ์ที่อวตารลงมาเกิดเป็นโอรสของท้าวทศรถกับนางเกาสุริยาแห่งกรุงอโยธยา
                 เพื่อปราบทศกัรฐ์  โดยทีพระอนุชาต่างพระมารดา ๓ พระองค์ คือ พระพรต พระลักษมณ์ และพระสัตรุต ซึ่งทุก
                 พระองค์ต่างรักใคร่กันเป็นอย่างดี มเหสีของพระรามคือนางสีดา และอาวุธคือศร ๓ เล่มที่พระอิศวรประทานให้
                 คือ พรหมศาสตร์ , อัคนิบาต และพลายวาต
                          พระรามได้ศึกษาศิลปศาสตร์จากสำนักฤๅษีสวามิตร (วิศวามิตร) ต่อมาเป็นผู้ยกศรรัตนธนูได้สำเร็จจึง
                 ได้อภิเษกกับนางสีดา และพานางกลับมายังกรุงอโยธยา   ระหว่างทางได้พบและต่อสู้กับรามสูร ยักษ์ผู้ถือ
                 ขวานเพชรเป็นอาวุธจนได้รับชัยชนะ รามสูรยอมถวายศรให้แก่พระรามและพระรามได้ฝากศรนั้นไว้กับพระพิรุณ   
                 ภายหลังจึงนำมาใช้ต่อสู้กับทศกันฐ์
                          ดังนั้นหน้าที่โดยกำเนิดของพระราม คือ ลงมาปราบอธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทศกัณฐ์ ซึ่งคือนนทก
                 มาเกิดใหม่ มีสิบเศียร ยี่สิบกร เหาะเหินเดินอากาศได้ ส่วนพระรามก็คือพระนารายณ์ในร่างมนุษย์
                                          
                                           กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร            ตามไปรานรอนชีวี
                                           ให้สิ้นวงศ์พงศ์มึงอันศักดา          ประจักษ์แก่เทวาทุกราศี

                          พระราม  เป็นผู้ชายที่มีรักมั่นคง  มีความเข้มแข็ง  อดทน  และมีอารมณ์อ่อนไหว  ดังจะเห็นได้จากตอน
                 ที่นางเบญจกายแปลงเป็นนางสีดาลอยน้ำมา

                                           ยอดเอยยอดมิ่ง                          เป็นความในใจจริงทุกสิ่งสรรพ์
                                           หวังสวาทมาดหมายไม่วายวัน         จะรับขวัญนัยนามาธานี
                                           ที่ผูกใจจึงไปดลจิตเจ้า                  ให้โฉมนงเยาว์มาถึงที่นี่
                                           ขอเชิญดวงดอกฟ้าสุมาลี                อยู่เป็นศรีนคเรศนิเวศน์วัง
                                           เจ้าจงดูปราสาทราชฐาน                ทั้งตึกกว้านมากมายหลายหลัง
                                           คลังเงินคลังทองสิบสองพระคลัง       ทรัพย์สินมั่งคั่งเรามากมี
                                           ขอเชิญโฉมเฉลาเป็นเจ้าของ           ครอบครองสารพัดสมบัติพี่
                                           จงผินผันพักตรามาข้างนี้                 พูดจาพาทีกับพี่ยา
                                           ควรหรือทำสะเทินเมินเฉย               ไม่เห็นเลยว่ารักเจ้าหนักหนา
                                           มาหยุดอยู่นี่ไยไคลคลา                  ไปนั่งแท่นแว่นฟ้าเถิดเทวี

                                                                              ฯ ๑๐ คำ ฯ

                           พระรามมีความรู้สึกเสียใจ  พยายามให้นางสีดาแปลงนั้นฟื้นคืนสติขึ้นมาพูดคุยกับตนแต่ก็สุดปัญญา  ซึ่ง
                  ทำให้ทราบถึงอารมณ์ที่พระรามมีต่อนางสีดาอย่างทราบซึ้ง    นอกจากนั้นยังสื่อให้เห็นภาพว่าพระรามประคอง
                  นางสีดามาแนบตักและพูดกับนางด้วยความเสียใจและอาลัยยิ่งนัก
                           พระรามีลักษณะเป็นทั้งมนุษย์ปุถุชนและนารายณ์อวตาร ความเป็นมหนุษย์ทำให้พระรามมีอารมณ์อ่อนไหว
                  เช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลาย แต่พระรามก็พยายามประพฤติชอบมาโดยตลอด การรู้ตัวว่าเป็นองค์นารายณ์อวตาร
                  มิได้มีส่วนทำให้พระรามเย่อหยิ่ง ถือตัวว่าใหญ่เหนือผู้อื่น พระรามเคารพรักบิดามารดาเยี่ยงบุตรที่ดี เคารพอาจารย์
                  เยี่ยงศิษย์ที่ดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเยี่ยงนายที่ดี ยิ่งกว่านั้นพระรามยังเป็นพี่ที่ดี สามีที่ดี
                  และกษัตริย์ที่ดี การรู้ตัวว่าเป็นนารายณ์อวตารมีความสำคัญเพียงอย่างเดียว คือ คอยเตือนให้พระรามรู้หน้าที่ของ
                  ตนว่าอวตารมาเพื่อปราบมารที่รังควาญโลกให้หมดสิ้นไป

                                               
                                                 ภาพจากหนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์"

                

          
                            - http://writer.dek-d.com/dekdelzaa/writer/viewlongc.php?id=529540&chapter=2
                            - http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=318897&chapter=41
                            - 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pat-naja&month=08-2005&date=10&group=4&gblog=25
                            - หนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์"

                            - หนังสือ "ตัวละครในรามเกียรติ์"

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาววริสรา กลั่นการบุณ ชั้นม. 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์