เฉลยแบบทดสอบควมเข้าใจ (ข้อที่ 4 )

เฉลยข้อที่ 4

 

1. การหยิบลูกแก้วจากกล่องที่มีลูกแก้วสีต่าง ๆ กัน 3 ลูก คือ
    สีแดง สีเขียว และสีขาว อย่างละ 1 ลูก  โดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
    จะได้แซมเปิลสเปซคือ    S = {แดง,เขียว,ขาว)   
    จำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซคือ       n(S)= 3

2. การหยิบลูกแก้วจากกล่องที่มีลูกแก้วสีต่าง ๆ กัน 3 ลูก คือ
    สีแดง สีเขียว และสีขาว หยิบลูกแก้ว 2 ลูกพร้อม ๆ กัน
    จะได้แซมเปิลสเปซคือ    S = {แดงกับเขียว,แดงกับขาว,เขียวกับขาว} ;

    จำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซคือ   n(S)= 3


3. การหยิบลูกแก้วจากกล่องที่มีลูกแก้วสีต่าง ๆ กัน 3 ลูก คือ
    สีแดง สีเขียว และสีขาว หยิบลูกแก้ว 2 ลูก โดยหยิบครั้งละ 1 ลูก และไม่ใส่คืน
    จะได้แซมเปิลสเปซคือ  S = {(แดง,เขียว),(แดง,ขาว),(เขียว,ขาว),
                                          (เขียว,แดง),(ขาว,แดง),(ขาว,เขียว)}
     จำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซคือ n(S) = 6

4. การหยิบลูกแก้วจากกล่องที่มีลูกแก้วสีต่าง ๆ กัน 3 ลูก คือ
    สีแดง สีเขียว และสีขาว
    หยิบลูกแก้ว 2 ลูก โดยหยิบครั้งละ 1 ลูก และใส่คืนก่อนจะหยิบครั้งต่อไป
    จะได้แซมเปิลสเปซคือ  S =  {(แดง,แดง),(แดง,เขียว),(แดง,ขาว),
                                          (ขาว,ขาว),(ขาว,แดง),(ขาว,เขียว),
                                          (เขียว,เขียว),(เขียว,ขาว),(เขียว,แดง)} 

    จำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซคือ  n(S) = 9


 

สร้างโดย: 
นิรดา หฤทัยสดใส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์